O nás

V Brně působí:

  • Klub esperantistů Brno, pobočný spolek Českého esperantského svazu.
  • Česká esperantská mládež

Do roku 2015 v Brně působilo Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto, které se 3. února 2016 sloučilo s klubem.

About as

In Brno, there work these Esperantists organizations:

  • The Esperantists Club in Brno
  • Association for International Language Esperanto
  • Club of Youth Czech Esperantists.

This web a communal web page of both organization and group of young esperantist in Brno.

Klub esperantistů Brno, pobočný spolek Českého esperantského svazu

Klub esperantistů Brno, pobočný spolek Českého esperantského svazu

Pobočný spolek

IČ: 64331288

Sídlo: Bosonožská 323/15, Starý Lískovec, 625 00 Brno

Korespondenční adresa

Klub esperantistů Brno, pobočný spolek Českého esperantského svazu, p/a Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klubovna

Klubovna ÚMČ Brno-střed, Starobrněnská 15, Brno