120 jaroj de Esperantista klubo Brno

Sabato, la 18-an de septembro 2021 od 10.00 (UTC+2)

Nosreti, Křenová 409/52, Brno, Ĉeĥio

Esperanto naskiĝis la 26-an de julio 1887. Precipe tiun tagon estis eldonita libro Meĵdunarodnij jazik, lernolibro de Esperanto en la rusa. Aliaj grandaj lingvoj sekvis en la sama jaro. La unuan lernolibron en la ĉeĥa eldonis en la jaro 1890 mempagante Vladimír Lorenc, kiu poste elmigris en Brazilon. La lernolibro  ricevis signifan respondon.

Dek jarojn poste Theodor Čejka eldonis libron Mezinárodní řeč Esperanto. Úplná mluvnice a cvičebnice se slovníkem esperantsko-českým a česko-esperantským (Internacia lingvo Esperanto. Plena gramatiko kaj ekzercaro kun vortaroj esperanta-ĉeĥa kaj ĉeĥa-esperanta). Tio jam lanĉis Esperanto-movadon en Ĉeĥio kaj Moravio. La unua esperantista organizo komencis formiĝi en Brno komence de jaro  1901. Novembre ili tamen ricevis permesojn de aŭstra administrado. Tiel ekestis la Unua Societo de Esperantistoj Aŭstriaj en Brno kiel la unua Esperanto-organizo en tiama Aŭstrio.

Venu rigardi, kion ni num en Brno faras, kaj rememori.

 

10.00 Alveno de partoprenantoj

10.30 Komenco

  • Lanĉo de libro Kosmofabeloj, kiun verkis Gabriela Kopcová. Esperantigis Miroslav Malovec, eldonis KAVA-PECH (gvidos Petr Chrdle)
  • Konciza historio de Esperantista klubo Brno (Miroslav Malovec)
  • Floroj de Brno (Oldřich Arnošt Fischer)
  • La programo estos akompanata de kantado de Pavla Dvořáková.

Fino ĉirkaŭ 15.00

Eblos aĉeti librojn eldonitajn de eldonejo KAVA-PECH kaj Esperantista klubo Brno.

Post fino de la programo promeno tra la urbcentro. Estos montritaj kelkaj lokoj gravaj por esperanta-movado en Brno.

Tagmanĝo kaj refreŝigaĵo kovritaj per la kosto.

Brno

Křenová 409/52
Ofickonstruaĵo Nosreti, la 3-a etaĝo.

La konstruaĵo estas senbariera.