Komitato

Aktuala kluba komitato

Elektita la 3-an de februaro 2016.

Prezidanto:
Miroslav Malovec
Vicprezidanto:
Milan Kolka
Sekretario:
Oldřich Arnošt Fischer
Kasistino:
Bohumila Trzosová

Estintaj klubaj komitatoj

2009–2015

Miroslav Malovec (prezidanto), Věra Podhradská (sekretario), Zdeněk Závodný (kasisto), Miroslav Hruška (kulturaj programoj), František Frýbert, Jarmila Handlová, Oldřich Arnošt Fischer (revizoroj)

2000–2008:

Zdeněk Hršel (prezidanto), Miroslav Malovec (vicprezidanto), Marta Lorková (kasisto, †2005), Marie Klimentová (kasisto), Věra Podhradská (sekretario), Milena Picková, Jarmila Handlová (komitatanoj), Jarmila Veselá, Jarmila Malá (revizoroj)