Komitato

Aktuala kluba komitato

Elektita la 16-an de februaro 2021

Prezidanto:
Milan Kolka
Vicprezidanto:
Miroslav Malovec
Sekretario:
Oldřich Arnošt Fischer
Kasistino:
Bohumila Trzosová

Estintaj klubaj komitatoj

2016–2021

Miroslav Malovec (prezidanto), Milan Kolka (vicprezidanto), Oldřich Arnošt Fische (sekretario), Bohumila Trzosová (kasisto)

2009–2015

Miroslav Malovec (prezidanto), Věra Podhradská (sekretario), Zdeněk Závodný (kasisto), Miroslav Hruška (kulturaj programoj), František Frýbert, Jarmila Handlová, Oldřich Arnošt Fischer (revizoroj)

2000–2008:

Zdeněk Hršel (prezidanto), Miroslav Malovec (vicprezidanto), Marta Lorková (kasisto, †2005), Marie Klimentová (kasisto), Věra Podhradská (sekretario), Milena Picková, Jarmila Handlová (komitatanoj), Jarmila Veselá, Jarmila Malá (revizoroj)