Nový článek

gs

  • gs
  • g
  • ĉŭ
  • ĉeĥe

 

O nás

V Brně působí:

  • Klub esperantistů Brno, pobočný spolek Českého esperantského svazu.
  • Česká esperantská mládež

Do roku 2015 v Brně působilo Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto, které se 3. února 2016 sloučilo s klubem.

Klub esperantistů Brno, pobočný spolek Českého esperantského svazu

Klub esperantistů Brno, pobočný spolek Českého esperantského svazu

Pobočný spolek

IČ: 64331288

Sídlo: Bosonožská 323/15, Starý Lískovec, 625 00 Brno

Korespondenční adresa

Klub esperantistů Brno, pobočný spolek Českého esperantského svazu, p/a Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno, Tiu ĉi retpoŝtadreso estas protektata kontraŭ spamrobotoj. Vi devas ebligi Ĝavaskripton por vidi ĝin.

Klubovna

Klubovna ÚMČ Brno-střed, Starobrněnská 15, Brno

Pri ni

En Brno funkcias:

  • Esperantista klubo en Brno
  • Societo por la internacia lingvo Esperanto en Brno
  • Klubo de Ĉeĥa Esperanto-junularo en Brno

Ĉi tiu retpaĝaro estas komuna de ambaŭ organizaĵoj kaj grupo de ĈEJ en Brno.

Esperantista Klubo Brno, filia societo de Ĉeĥa Esperanto-Asocio

Esperantista Klubo Brno, filia societo de Ĉeĥa Esperanto-Asocio

Filia societo

Numero: 64331288

Sidejo: Bosonožská 323/15, Starý Lískovec, 625 00 Brno

Koresponda adreso

Klub esperantistů Brno, pobočný spolek Českého esperantského svazu, p/a Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno, Tiu ĉi retpoŝtadreso estas protektata kontraŭ spamrobotoj. Vi devas ebligi Ĝavaskripton por vidi ĝin.

Klubejo

Klubovna ÚMČ Brno-střed, Starobrněnská 15, Brno