STO LET ESPERANTA V BRNĚ

oslavili jsme v sobotu 26. května 2001 v reprezentačních saloncích Staré radnice. Záštitu nad setkáním převzal primátor města Brna pan Petr Duchoň, kterého zastoupil pan Pavel Kuba. Úvodní slovo měl předseda klubu Zdeněk Hršel, pak následoval koncert studentů pod vedením operní pěvkyně Heleny Supové-Halířové, odpoledne pak zpíval barytonista Miroslav Smyčka. V obou případech doprovázel prof. Bitner (elektronické klávesy). K výročí jsme vydali novou pohlednici a brožurku s historií klubu. 

 

 

 


 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


V předsálí se horlivě diskutovalo, účastníci si mohli prohlédnout výstavku k historii klubu nebo zakoupit esperantskou literaturu. Potom čestné předsednictvo zahájilo slavnostní shromáždění, jehož vyvrcholením byl koncert pěveckého sdružení Orchidea classica pod vedením Heleny Halířové-Supové a za doprovodu p. Bittnera.

Slavnostní shromážění

ke stému výročí organizovaného esperantského hnutí v Brně

v sobotu 26. května 2001

v reprezentačních saloncích Staré radnice, Mečová 5

 

           

9.00 - 9.30                      Otevření výstavky

9.30 - 9.40                      Uvítání

9.40 - 10.00                  Pozdravy hostí

10.00 - 10.20                 Organizované esperantské hnutí v metopoli Moravy (přednáška)

10.20 - 10.30                  Přestávka

10.30 - 11.20                  Kulturní program

11.20 - 11.30                  Společné fotografování

11.30 - 13.00                  Polední přestávka

13.00 - 13.30                  Odpolední koncert

13.30 - 14.00                  Přestávka

14.00 - 17.45                  Diskuze

17.45 - 18.00                  Závěr