Brno-Kohoutovice 20.2.2013


Kdo byl Georg Placzek? - Kiu estis Georg Placzek?


Přednáška J. Wernera, dále křest nové knihy a přípitek novému bakaláři M. Hruškovi

Prelego de J. Werner, bapto de nova libro kaj tosto al nova bakalaŭro M. Hruška
Nové „dítě“ brněnských esperantistů

Nova „bebo“ de esperantistoj el Brno


Představení knihy

Prezentado de la libro
Křest knihy

Bapto de la libro


Přednáška o Georgu Placzkovi

Prelego pri Georg Placzek
Portrét Placzka koluje

Portreto de Placzek cirkuligita
Koluje kniha o atomové bombě

Cirkuligita libro pri atombombo
Pozorní posluchači

Atentaj auskultantoj
Diskuse

Diskuto


foto Oldřich Arnošt Fischer


Georg Placzek (1905-1955)


byl světový fyzik, narozený v Brně, podílel se na výzkumu atomových reakcí.

estis fizikisto de monda signifo, naskiĝinto en Brno, li partoprenis esplorojn de atom-reagoj


Na Encyklopedii města Brna - En Enciklopedio de la urbo Brno

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=2878&qc=P&qa=0


Ve Wikipedii - En Vikipedio

http://cs.wikipedia.org/wiki/Georg_Placzek