Renkontiĝo en la ĝardeno de la geedzoj Veselý

merkrede la 26-an de junio 2013


Partoprenis:

s-inoj Hršelová, Klimentová, Maršálková, Podhradská, Trzosová, Veselá, Vondroušková

s-roj: Fischer, Frýbert, Hršel, Hruška, Kolka, Malovec, Veselý, Vojáček, Werner, Závodný


Ni festis gravajn vivjubileojn de s-ino Trzosová kaj s-ro Veselý.


fotoj de Oldřich Arnošt Fischer

Fotoj de J. Vojáček
Foto Zuzka Hršelová

Fotis Marie Klimentová