10.12.2014  Insektoj kaj Esperanto (O. A. Fischer) + Vikikonferenco –

Venis redaktorino de Ĉeĥa Radio Martina Pelcová por registri nian kunvenon – Ni estis en la klubejo Hybešova 65a (en Starobrněnská oni ankoraŭ laboras pri ŝanĝo de fenestroj)Fotis Oldřich Arnošt FischerĈeestis: Marie Klimentová, Marie Malá, Bohumila Trzosová, Marek Blahuš, Oldřich Arnošt Fischer, Milan Kolka, Miroslav Malovec, Josef Vojáček, Václav Zouzalík

Gastoj: Martina Pelcová, Ĉeĥa Radio