Z výroční schůze Sdružení 21.1.2015 a Klubu 4.2.2015Činnost brněnských esperantistů v roce 2014


Literární činnost

Sdružení vydalo knihu Jana Wernera Tvorba slov v esperantu, s důkladným lingvistickým rozborem námětu. ■ Pro historii bývalého esperantského klubu v Lanškrouně od Jany Křížkové zpracoval Jan Werner své svědectví z doby, kdy v Lanškrouně žil. ■ Miroslav Malovec se podílel na přípravě knihy Otokara Březiny Tajemství bolesti – Mistero de doloro, kterou připravil a financoval Viktor Dvořák z Moravských Budějovic pod hlavičkou Společnosti Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou a Českého esperantského svazu ve Svitavách z překladů Tomáše Pumpra a Jiřího Kořínka a dalších překladatelů do 23 jiných jazyků. ■ Klubové přednášky jsou ke stažení na naší webové stránce.


Výuka

Josef Vojáček učil v jarním semestru na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v kurzu Esperanto 19 studentů, z nichž 15 kurz úspěšně dokončilo. Milan Kolka zpracoval interaktivní slovníčky na internetu ke knihám Mazi en Gondolando a Esperanto pro samouky.


Prezentace na veřejnosti

J. Vojáček vystoupil v Brněnském rozhlase a na Univerzitě obrany. M. Malovec a J. Werner přednášeli o Zamenhofovi pro židovskou obec v Brně. M. Malovec s Viktorem Dvořákem vystoupili na mezinárodním sympoziu Otokar Březina 2014 v Praze a představili novou knihu s esperantskými překlady tohoto básníka. Marek Blahuš, M. Malovec a Václav Zouzalík přednášeli na Wikikonferenci na Hvězdárně a planetáriu v Brně, o Malovcovi se den před konferencí objevil článek v Brněnském deníku. O esperantu se mluvilo i na konferenci Rusové a Morava.


Účast na esperantských akcích

Akce, kterých se zúčastnili naši členové: v Praze křest knihy Maškaráda kolem smrti (přeložena z esperanta do češtiny a pojednává o deseti měsících fašistického teroru v Budapešti koncem války) ■ letní jazykový tábor v Lančově ■ ekumenický esperantský kongres v Tridentu ■ kolokvium o aplikaci esperanta ve vědě a technice v Modre u Bratislavy ■ sjezd Českého esperantského svazu v Prostějově ■ esperantská škola v Bartošovicích ■ výstava Dům evropské historie v exilu ve Vídni (popisy v esperantu) ■ filatelistická výstava ve Svitavách ■ letní škola esperanta v NitřeKlubová knihovna

Do klubové knihovny přibylo na 170 knih, hlavně z dědictví po zemřelém členu (Z. Hršel).Z plánů na rok 2015

Připravujeme černou komedii Rakevtour, názvosloví kanalizace a názvosloví betonu, novou internetovou doménu, nové procvičování slovíček z knih Mluvíme esperantsky a Esperanto pro samouky.