1.11.2017 Věra Podhradská

El mia esperantista vivo – Z mého esperantského života


Věra Podhradská prelegas - přednáší


Vortareto, kiun ŝi propramane skribis kiel knabino –
Slovníček, který jako děvče si sama napsala


Ekzemplo de kluba programo el 1950-aj jaroj – Příklad klubového programu z 50. letfotis Oldřich Arnošt FischerVěra Podhradská montras teatran grupon Verda Masko – Přednášející ukazuje amatérský divadelní soubor Zelená maska

fotis František Horáček