29.11.2017 Miroslav Hruška


Rondvojaĝo tra Pollando
Fotis František Horáček
Nova libro de d-ro Oldřich Arnošt Fischer

estis hodiaŭ prezentita.

Ĝi kostas 150 Kč aŭ 4 Eŭro,

atingebla ĉe la aŭtoro


olda.morav@seznam.cz