Česká televize v našem klubu

Ĉeĥa Televido en nia klubejo


Natáčení proběhlo 7.11.2018 mezi 18-19 hod, vysíláno bude 20.11.2018 v 7. hod ráno na ČT2

Registrado okazis 7.11.2018 inter 18-19 h, elsendo estas okazonta 20.11.2018 je la 7-a matene en la kanalo ČT2


Přednášel Milan Kolka, po přednášce ještě krátký rozhovor s předsedou klubu Miroslavem Malovcem – Prelegis Milan Kolka, post la prelego ankoraŭ mallonga interparolo kun la kluba prezidanto Miroslav Malovec


Foto Oldřich Arnošt FischerRedaktor ČT Petr Kotrla s kameramanem Jonášem Nepustilem si prohlížejí ukázky esperantské literaturyRedaktoro de Ĉeĥa Televido kun kameraisto Jonáš Nepustil rigardas specimenojn de Esperanta-literaturo
Příprava kamery – Preparo de la kamerao
Příprava mikrofonu – Preparo de la mikrofonoPetr Kotrla připevňuje mikrofon Milanu Kolkovi, který měl přednášku - Petr Kotrla fiksas mikrofon al la prelegonta Milan Kolka