SOCIETO POR LA INTERNACIA LINGVO ESPERANTO EN

BRNO

Adreso: p.a. Adolf Veselý, P.O.Box 77, 623 00 Brno; tel. 547 220 944

POZVÁNKA na setkání členů a příznivců „Sdružení

pro mezinárodní jazyk esperanto“ v Brně v I. čtvrtletí 2011

Setkání se uskuteční vždy třetí středu v měsíci v klubovně ÚMČ Brno – Kohoutovice, Libušina třída 27,

1. poschodí. Budova (s nápisy: Sauna, Solárium, Posilovna, Mahenova knihovna aj.) se nachází při konečné zastávce trolejbusu č. 37, který jezdí z Mendlova náměstí (25 minut jízdy) a trolejbusu č. 29 jedoucího z centra města, z Brandlovy, resp. České ulice (trvání jízdy 35 minut). Název stanice je „Jírovcova“. Použít lze také autobus č. 50. Zahájení schůzí bývá vždy v 18.00 hodin.

19.1.2011

Výroční členská schůze


16.2.2011

Psychotronika

Slavomír Barták

16.3.2011

T.G. Masaryk

Milada VondrouškováProgramoj de la Esperantista Klubo en Brno

Místo schůzí: Starobrněnská ul. 15, přízemí domu. Ulice je spojnicí mezi Zelným trhem a Šilingrovým náměstím v centru města. U vstupu je zvláštní zvonek. Začátek schůzí v 18.00 hodin.

Informace, kontaktní adresa: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno; malovec@volny.cz.

5.1.2011

Plány činností na r. 2011

členové klubu

12.1.2011

Město květů - Zalaegeszeg

Bohumila Trzosová

26.1.2011

Adolf Loos – brněnský architekt

Věra Podhradská

2.2.2011

Výroční členská schůze


9.2.2011

Naše příjmení

Zdeněk Hršel

23.2.2011

Moje loňská dovolená

Josef Vojáček

2.3.2011

Wikipedie česká a esperantská

Miroslav Malovec

9.3.2011

Kongres KELI v Beregdaróc

Oldřich Arnošt Fischer

23.3.2011

Městský život před 150 lety

Zdeněk Hršel

30.3.2011

Kvízový večer

Věra Podhradská

Brno la 14-an de januaro 2011 Věra Podhradská

prezidanto de la societo


Miroslav Malovec

prezidanto de EK Brno