SOCIETO POR LA INTERNACIA LINGVO ESPERANTO EN

BRNO

Adreso: p.a. Adolf Veselý, P.O.Box 77, 623 00 Brno; tel. 547 220 944

POZVÁNKA na setkání členů a příznivců „Sdružení

pro mezinárodní jazyk esperanto“ v Brně v II. čtvrtletí 2011

Setkání se uskuteční vždy třetí středu v měsíci v klubovně ÚMČ Brno – Kohoutovice, Libušina třída 27,

1. poschodí. Budova (s nápisy: Sauna, Solárium, Posilovna, Mahenova knihovna aj.) se nachází při konečné zastávce trolejbusu č. 37, který jezdí z Mendlova náměstí (25 minut jízdy) a trolejbusu č. 29 jedoucího z centra města, z Brandlovy, resp. České ulice (trvání jízdy 35 minut). Název stanice je „Jírovcova“. Použít lze také autobus č. 50. Zahájení schůzí bývá vždy v 18.00 hodin.

20.4.2011

Vojaĝoj en Francio - Nancy

Miroslav Hruška

18.5.2011

Ĉeĥa konferenco en Poděbrady

Pavel Lehký

15.6.2011

Lingvaj mispaŝoj en aktuala Esperanto

Jan Werner

22.6.2011

Kunveno en la ĝardeno de la geedzoj Veselý en Kohoutovice

Programoj de la Esperantista Klubo en Brno

Místo schůzí: Starobrněnská ul. 15, přízemí domu. Ulice je spojnicí mezi Zelným trhem a Šilingrovým náměstím v centru města. U vstupu je zvláštní zvonek. Začátek schůzí v 18.00 hodin.

Informace, kontaktní adresa: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno; malovec@volny.cz.

6.4.2011

JES - Junulara Esperanto-Semajno

Miroslav Hruška

13.4.2011

Elementa muzika lernejo en Rosice

Jaroslav Bergl

27.4.2011

Preparo por la jubileo

kolektivo

4.5.2011

Hieronimo de Prago

Oldřich Arnošt Fischer

11.5.2011

Aktuala Dekamerono

Zdeněk Závodný

21.5.2011

Soleno 110 jaroj de Esperanto en Brno

kolektivo

25.5.2011

Pritakso de la kluba soleno

kolektivo

1.6.2011

Mia amiko Seb el Kebeko

Bohumila Trzosová

8.6.2011

Husanaj militoj kaj la ĉeĥa reĝo Georgo de Poděbrady

Oldřich Arnošt Fischer
Vážení přátelé,


v roce 1901 vznikla v Brně první oficiální esperantská organizace v rakouské části tehdejší monarchie nazvaná „První spolek esperantistů rakouských v Brně - Unua Societo de Esperantistoj Aŭstriaj en Brno“, z níž se později vyvinul Klub esperantistů v Brně. Toto výročí oslavíme v sobotu 21. května 2011 slavnostním programem mezi 10 - 17 hod. v prostorách Občanského klubu MČ Brno-střed Hybešova 65a. Chceme zavzpomínat na historické okamžiky našeho klubu a pohlédnout do budoucnosti esperanta u nás v Brně i v celém esperantském hnutí. Pozvání přijal i starosta MČ Brno-střed. Na tuto akci vás srdečně zveme.Brno la de 30-an de marto 2011 Věra Podhradská

prezidanto de la societo


Miroslav Malovec

prezidanto de EK Brno