SOCIETO POR LA INTERNACIA LINGVO ESPERANTO EN BRNO

Adreso: p.a. Adolf Veselý, P.O.Box 77, 623 00 Brno; tel. 547 220 944

POZVÁNKA na setkání členů a příznivců „Sdružení

pro mezinárodní jazyk esperanto“ v Brně v IV. čtvrtletí 2010

Setkání se uskuteční vždy třetí středu v měsíci v klubovně ÚMČ Brno – Kohoutovice, Libušina třída 27, 1. poschodí. Budova (s nápisy: Sauna, Solárium, Posilovna, Mahenova knihovna aj.) se nachází při konečné zastávce trolejbusu č. 37, který jezdí z Mendlova náměstí (25 minut jízdy) a trolejbusu č. 29 jedoucího z centra města, z Brandlovy, resp. České ulice (trvání jízdy 35 minut). Název stanice je „Jírovcova“. Použít lze také autobus č. 50. Zahájení schůzí bývá vždy v 18.00 hodin.

15. září

F.V. Lorenz – zázračný polyglot

Jan Werner

20. října

Esperantská literatura a kultura

Zdeněk Závodný

24. listopadu

Světové kongresy na Kubě

Marek Blahuš

15. prosince

Advent a vánoce

kolektiv

Programy Klubu esperantistů v Brně

Místo schůzí: Starobrněnská ul. 15, přízemí domu. Ulice je spojnicí mezi Zelným trhem a Šilingrovým náměstím v centru města. U vstupu je zvláštní zvonek na rámu dveří. Začátek schůzí v 18.00 hodin.

Informace, kontaktní adresa: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno; malovec@volny.cz.

1. září

Prázdninové dojmy

členové klubu

8. září

Co nového v UEA a ČES

kolektiv

22, září

Odzbrojte ! Bertha von Suttner

Miroslav Malovec

29. září

Mr. Tot kupuje tisíc očí

Miroslav Malovec

6. října

Cestoval jsem po Francii

Miroslav Hruška

13. října

Navštívila jsem Španělsko

Marie Klimentová

27. října

Adolf Loos

Věra Podhradská

3. listopadu

Hádej, kdo jsi, a jiné hry

kolektiv

10. listopadu

Jak jsem učil děti esperantu

Miroslav Hruška

1. prosince

Byl jsem v Americe

Josef Vojáček

8. prosince

Mikulášský večer s tombolou

Věra Podhradská


UPOZORNĚNÍ ! !

Vzhledem k tomu, že 3. středa v listopadu (17.11.) je státním svátkem, je schůzka v Kohoutovicích nahrazena dne 24.11.2010, kdy bude přednášet Marek Blahuš jako účastník kongresů na Kubě.

Zveme Vás všechny k hojné účasti. Schůzka na Starobrněnské odpadá.


Náš člen Zdeněk Závodný napsal do Kohoutovického kurýru článek „Jak Kohoutovičtí esperantisté přivítali výročí 800 let obce.“

V něm se zmínil o celoroční činnosti esperantistů, kteří se pravidelně scházejí na svých schůzkách v místnosti Střediska volného času v Kohoutovicích.


Konference Českého esperantského svazu se koná 24.-26. září 2010 v Poděbradech s možností prodloužit pobyt do 28. září (státní svátek). Nabízí se: v neděli odpoledne návštěva skanzenu v Přerově nad Labem - v pondělí dopoledne prohlídka automobilky TPCA v Kolíně - možnost zdokonalit se v práci na počítači (pondělí-úterý). Pozor: Poplatek 100 Kč za pozdní platbu je zrušen!Brno 6. září 2010

Miroslav Malovec Věra Podhradská

předseda EK Brno předsedkyně sdružení