ESPERANTO V BRNĚ

1901: Kunfratiĝo de la nacioj (Sbratření národů), v časopise Lingvo Internacia

1908 Libera uniono „Progreso“ - pokladník brněnského klubu esperantistů Jan Kajš začal tíhnout k idu, reformovanému esperantu, založil idický spolek, ale stáleješ nějakou dobu fungoval v klubu esperantistů. Později se stal stoupencem jazyka occidental a vystupoval proti esperantu.

1910: Fišnarova restaurace

1928 Setkání moravských esperantistů v Brně

1935 Československý esperantský sjezd v Brně

1935 Kurz esperanta v Maloměřicích učitele Jeřábka.


Obázek pochází z Šamlovy lidové učebnice esperanta.1937 Verda Stacio Brno1947 skupina v Brně Židenicích vedená Mildou Jakubcovou (v litevském kroji), obrázky z výstavy – obrázky poskytl pan Stehlík z Kanady, na snímku jako malý chlapeček, z toho odhadl rok 1947 – výstava je možná z roku 1950, alespoň o ní referoval časopis Esperantista 1950

1949 Českoslovanský rozhlas vysílá Verda Stacio

1950 Československý sjezd v Brně


fotek je více, dokonce i krátký film

1951 - klub slaví 50 let trvání

1952 – tramklubo v Brně, kurz esperanta tramvajáků1952 – skupina v Brně Židenicích a herecká skupiny Verda Masko1955 – kurz esperanta v Brně. Obrázek je z Vídeňského muzea1957 – esperantská mládež hrála v klubu divadlo pod vedením paní Adamcové, na posledním obrázku se jim podepisuje Karel Högerdalší snímky z klubového divadla, nevíme přesně rok, jen 50. léta1957 – výstava esperanta v budově Umělecko-průmyslového muzea (13.-30. října)1958 – kurz Jana Jakubce (obrázek z webu vídeňského muzea)1961, klub slaví svých 60 let existence1961 dětský kurz v Židenicích, vede Arnošt Baláš1969 – zakládající sjezd Českého esperantského svazu v Besedním domě (29-31-března). Na posledním snímku J. Mařík podpisuje smlouvu na ministerstvu vnitraV 70. letech se uskutečnilo několik koncertů s profesionálmíni umělci, např. Václav Halíř, Helena Supová-Halířová, Radek Chudoba a další.1976 klub slaví 75 let koncertem a přednáškami1979 Výstava Mezinárodní jazyk dneška u Bedřicha Václavka (snímků je více)1981 klub slaví osmdesát let, (snímků máme více)2001 klub slaví 100 let na staré radnici2004 oslava 100 let dvou význačných brněnských esperantistů, Josefa Vondrouška a Vilibalda Scheibera na Čichnové, učiliště spojů. Dopoledne předcházelo v Kohoutovicích setkání jihomoravských esperantistů iniciované ing. Wernerem2006 seminář mládeže na Čichnové jazyky na internetu2011-2017 na zahradě manželů Veselých se konalo malé setkání členů klubu před prázdninami2011 oslava 110 let klubu na Hybešové2012 výstava v Moravské zemské knihovně zásluhou ing. Vojáčka2012 Výlet členů klubu k přehradě2013 výroční schůze Sdružení v Kohoutovicích2014 výlet do Rajhradu2015 Univ. prof. V. Novobilský přednáší o F.V. Lorenzovi2015 návštěva z Francie