PROGRAMOJ

de esperantistaj kunvenoj en Brno

en la monatoj januaro – marto 2005

La komitatoj de ambaŭ esperantistaj organizaĵoj en Brno, okaze de la nova jaro 2005, deziras al la membroj kaj simpatiantoj de la planlingva ideo abundon da favoro, pros-

pero kaj sano.

Mgr. ZdeněkHršel                      Ing. Jan Werner

El la „PF 2005“ – Sendu ĝin pluen III – de la poetino Věra Ludíková ni prezentas kelkajn fragmentojn en la traduko de M. Malovec:

Preparu festadon! La ĉielarkaj pontoj supre malfermiĝas, supre direkte de la Universo ĝis malsupren al ni… Nur nun la scienco celas kompreni enkondukon de la Evangelio laŭ Sankta Johano: En la komenco estis la vorto… ĉar grandaj malkovroj estis faritaj nur antaŭ nelonge…

La tuta beleco de fidelaj okuloj, de flirtemaj flugiloj de kolibro, de maturaj persikoj kaj falintaj strobiloj de arbaro, la tuta senfina varieco estas enskribita en DNA…

Sonĝado kun malfermitaj okuloj kaj aliroj al la Konscio de la homaro, efektiviĝas en kompleksa, parte nekonscia spirita stato, kaj riĉigas ne nur la propran animon, sed retre ankaŭ la tutan Konscion de la homaro. La menso estas produkto de sociaj interagoj…

Tiuj, kiuj estis pridonacitaj per vizio de la estonteco, devus havi moralan kuraĝon kaj intelektan forton konvinki la ceterajn, ke estas saĝe la vizion realigi…

En la plano de la homa genomo estas certe kalkulite kun grandaj taskoj, nuntempe nur antaŭsentataj…

Akceptoprete turnu plu vian polmon, vian frunton kaj eĉ vian vizaĝon plu al la spiritaj mesaĝoj…

Vi ekkonas la grandan donacon de proksimeco. Vi estas pridonacita per spirita mesaĝo, per granda ekkono, ke dum vi havas taskon ĉi tie sur la Tero, dum vi komprenas la taskon, dum vi disdonas la Amon, vi ne estas sola, vi neniam estos sola. Sendu ĝin pluen!

Klub esperantistů v Brně

Místo schůzí: Starobrněnská ul. 15, přízemí domu. Ulice je spojnicí mezi Zelným trhem a Šilingrovým náměstím v centru města. U vstupu je zvláštní zvonek.

Začátek schůzí v 18.00 hodin.

Informace, kontaktní adresa: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno.

5.1.2005  

Ankaŭ eraroj instruas

Mgr. Zdeněk Hršel

12.1.2005  

Biero sanigas

František Frýbert

26.1.2005  

El gazetaro

Mgr. Milena Picková

2.2.2005  

Horeto kun kvizo

Věra Podhradská

9.2.2005  

Aktualaĵoj. – Jarkunveno de la klubo

Mgr. Zdeněk Hršel

23.2.2005  

Impresoj pri IKF en Ústí nad Labem

Jarmila Handlová

2.3.2005  

Pri maŝinelementoj en Esperanto

Miroslav Malovec

9.3.2005  

Retrospekto al la junulara „Tagiĝo“

Ing. Jan Werner

23.3.2005  

Ŝercoj, enigmoj

Věra Podhradská

30.3.2005  

Lingvoscio kaj strategio. (Diskuto)

Mgr. Zdeněk Hršel

Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto v Brně

Místo schůzí: Klubovna ÚMČ Brno – Kohoutovice, Libušina tř. 27 (1. poschodí). Spojení z Men-dlova nám. autobusem č. x37 do konečné stanice „Jírovcova“ (25 min.); ze stanice „Česká“ v cen-tru města trolejbusem č. x25 do stanice „Jírovcova“ (35 min.). – Čas schůzí: 18.00 – 20.00 hodin.

Informace, kontaktní adresa: Adolf Veselý, P.O.BOX 77, 623 00 Brno.

19.1.2005

Miaj eksterlandaj kontaktoj pere de Esperanto. – Jarkunveno de la societo

Marie Klimentová

16.2.2005

Angloj pri la angla

Mgr. Zdeněk Hršel

16.3.2005

Ortofonio kaj retoriko

Ing. Jan Werner k. kol.