SOCIETO POR LA INTERNACIA LINGVO ESPERANTO EN

BRNO

Adreso: p.a. Adolf Veselý, P.O.Box 77, 623 00 Brno; tel. 547 220 944POZVÁNKA na setkání členů a příznivců „Sdružení

pro mezinárodní jazyk esperanto“ v Brně v I. čtvrtletí 2012

Setkání se uskuteční vždy třetí středu v měsíci v klubovně ÚMČ Brno – Kohoutovice, Libušina třída 27,

1. poschodí. Budova (s nápisy: Sauna, Solárium, Posilovna, Mahenova knihovna aj.) se nachází při konečné zastávce trolejbusu č. 37, který jezdí z Mendlova náměstí (25 minut jízdy) a trolejbusu č. 29 jedoucího z centra města, z Brandlovy, resp. České ulice (trvání jízdy 35 minut). Název stanice je „Jírovcova“. Použít lze také autobus č. 50. Zahájení schůzí bývá vždy v 18.00 hodin.

18.1.2012

Jarkunveno de la Societo

membroj

15.2.2012

Aktuala dekamerono

Zdeněk Závodný

21.3.2012

Josef Cink - Lingvaj ludoj kaj enigmoj

Jan Werner

Programoj de la Esperantista Klubo en Brno

Místo schůzí: Starobrněnská ul. 15, přízemí domu. Ulice je spojnicí mezi Zelným trhem a Šilingrovým náměstím v centru města. U vstupu je zvláštní zvonek. Začátek schůzí v 18.00 hodin. Informace, kontaktní adresa: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno; malovec@volny.cz.

4.1.2012

Bestkuracista universitato en Brno

Oldřich A. Fischer

11.1.2012

Amuzu kaj lernu kun Juna Amiko

Josef Vojáček

25.1.2012

Signifo de akvo en nia vivo

Marie Klimentová

1.2.2012

Jarkunveno de la klubo

membroj

8.2.2012

Tibor Sekelj

Josef Vojáček

22.2.2012

Grava persono de Brno

Věra Podhradská

29.2.2012

Dancanta princino

Bohumila Trzosová

7.3.2012

Kiel Japanio apertiĝis al la mondo

Oldřich Arnošt Fischer

14.3.2012

Familiaj nomoj de ĉeĥoj

Zdeněk Hršel

28.3.2012

Esperanto kiel pontolingvo

Miroslav Malovec


Nezapomeňte na obě naše výroční schůze,

18. ledna 2012 Sdružení v Kohoutovicích

1. února 2012 Klub na Starobrněnské

Brno, la 8-an de januaro 2012 Věra Podhradská

prezidanto de la societo

Miroslav Malovec

prezidanto de EK Brno