SOCIETO POR LA INTERNACIA LINGVO ESPERANTO EN

BRNO

Adreso: p.a. Adolf Veselý, P.O.Box 77, 623 00 Brno; tel. 547 220 944

POZVÁNKA na setkání členů a příznivců „Sdružení

pro mezinárodní jazyk esperanto“ v Brně v II. čtvrtletí 2012

Setkání se uskuteční vždy třetí středu v měsíci v klubovně ÚMČ Brno – Kohoutovice, Libušina třída 27, 1. poschodí. Budova (s nápisy: Sauna, Solárium, Posilovna, Mahenova knihovna aj.) se nachází při konečné zastávce trolejbusu č. 37, který jezdí z Mendlova náměstí (25 minut jízdy) a trolejbusu č. 29 jedoucího z centra města, z Brandlovy, resp. České ulice (trvání jízdy 35 minut). Název stanice je „Jírovcova“. Použít lze také autobus č. 50. Zahájení schůzí bývá vždy v 18.00 hodin.

18.4.2012

10 jaroj de Esperanto en Kohoutovice

Societo

16.5.2012

Almanako de Brno

membroj

20.6.2012

La verko de d-ro Josef Kavka

Jan Werner,

Miroslav Malovec

27.6.2012

Kunveno en la ĝardeno de la geedzoj Veselý en Kohoutovice

Půl hodiny před každou schůzkou jazyková poradna.

Programoj de la Esperantista Klubo en Brno

Místo schůzí: Starobrněnská ul. 15, přízemí domu. Ulice je spojnicí mezi Zelným trhem a Šilingrovým náměstím v centru města. U vstupu je zvláštní zvonek. Začátek schůzí v 18.00 hodin. Informace, kontaktní adresa: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno; malovec@volny.cz.

4.4.2012

Genetike modifitaj organismoj

Oldřich A. Fischer

11.4.2012

Titanik

Josef Vojáček

25.4.2012

Pri lando, kiu neestante estas

Oldřich A. Fischer

2.5.2012

Barono Trenck

Zdeněk Závodný

9.5.2012

Niaj unuaj damoj (prezident-edzinoj)

Věra Podhradská

23.5.2012

Profesoro Venceslao Dyk - parazitologo

Oldřich A. Fischer

30.5.2012

Florĝardenoj

Bohumila Trzosová

6.6.2012

Francisko Lorenz kaj lia vojaĝo al Brazilo

Miroslav Malovec

13.6.2012

Interesaĵoj de papilia mondo

Oldřich A. Fischer

U p o z o r n ě n í

U příležitosti 10. výročí vzniku Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto, uspořádáme dne 19.5.2012 pro členy a příznivce polodenní výlet na Brněnskou přehradu, kam Vás srdečně zveme. Přesný čas a program sdělíme na schůzce v Kohoutovicích, dále prostř. mejlu, SMS, telefonu.


Brno, la 28-an de marto 2012 Věra Podhradská

prezidanto de la societo

Miroslav Malovec

prezidanto de EK Brno