SOCIETO POR INTERNACIA LINGVO ESPERANTO EN BRNO

Adreso: p.a. Adolf Veselý, P.O.Box 77, 623 00 Brno; tel. 547 220 944

POZVÁNKA na setkání členů a příznivců „Sdružení

pro mezinárodní jazyk esperanto“ v Brně v II. čtvrtletí 2007

Setkání se uskuteční vždy třetí středu v měsíci v klubovně ÚMČ Brno – Kohoutovice, Libušina třída 27, 1. poschodí. Budova (s nápisy: Sauna, Solárium, Posilovna, Mahenova knihovna aj.) se nachází při konečné zastávce autobusu č. x37, který jezdí z Mendlova náměstí (25 minut jízdy) a trolejbusu č. 29 jedoucího z centra města, z Brandlovy, resp. České ulice (trvání jízdy 35 minut). Název stanice je „Jírovcova“. Použít lze také autobus č. 50.

Schůze se konají pravidelně v 18.00 hodin.

18. dubna

La 120-a jubileo de Esperanto

La 5-a datreveno de la fondiĝo de nia Societo

Miroslav Malovec

Milada Vondroušková

16. května

Historio de landnomoj en Esperanto

Ing. Jan Werner

20. června

Parapsiĥologio (psychotronika) – ekstersensa perceptado

Slavomír Barták

27. června

Amika kunesto en la ĝardeno de la geedzoj Veselý en Kohoutovice ekde la 15-a horo

Membroj de la Societo kaj de la Klubo

Programoj de la Esperantista Klubo en Brno

Místo schůzí: Starobrněnská ul. 15, přízemí domu. Ulice je spojnicí mezi Zelným trhem a Šilingrovým náměstím v centru města. U vstupu je zvláštní zvonek.

Začátek schůzí v 18.00 hodin.

Informace, kontaktní adresa: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno.

4. dubna

Jazyková poradna

Z. Hršel, M. Malovec

11. dubna

Japonsko a 92. kongres UEA

Z. Závodný,

J. Handlová

25. dubna

Moje oblíbená literatura

Mirek Hruška

2. května

Jazyková poradna

Z. Hršel, J. Werner

9. května

Brno – plány do budoucna

Mirek Hruška

23. května

Doplňování Kraftova slovníku

Miroslav Malovec

30. května

Dějiny angličtiny

Zdeněk Hršel

6. června

Jazyková poradna

J. Werner, M. Malovec

13. června

Naše zážitky s esperantem

Členové klubu

27. června

Na závěr sezony 2006-2007: Přáteleké setkání na zahradě u Veselých v Kohoutovicích (Od 15.00 hod.)

Členové klubu a kohoutovického sdružení

            Byla by to taková tragédie, kdyby angličtina zmizela, vymřela? Tuto větu a několik dalších vybírám z článku Oty Ulče „Ošidnosti běhu přes jazykové překážky“ v Novém polygonu,

č. 6/2006 (prosinec):

            Spíš než totální zánik by se mohla ujmout novinka, náhražka zvaná GLOBISH, o níž se dozvídám z pojednání Noama Cihena (The New York Times, 6.8.2006). S nápadem přišel Jean-Paul Nerriere, bývalý víceprezident kolosu I.B.M. Jde o to vytvořit komunikační nástroj, disponující omezenou zásobou 1500 slov k potřebě domluvy mezi těmi, jímž angličtina není mateřštinou – tedy od Albánců po Zimbabwce. Vynálezce je například nebude obtěžovat zapamatováním slova „nephew“ (synovec), postačí popis „son of my brother/sister"“(syn mého bratra či sestry). Proč se zatěžovat zapamatováním slova „kitchen“ (kuchyně), když postačí „místo, v němž se vaří jídlo“. Novátor zjednodušovatel zplošťovatel přišel k nápadu při svých cestách světem, po zkušenostech s obtížemi domluvy v dálavách. Již se pilně pracuje na vytváření příslušného software (jak se to asi řekne v pidgin?). Veškeré jazykové bohatství, bez ohledu na Shakespeara, napěchovat do svěrací kazajky oněch 1500 slov!

Brno 22.3.2007                                                          Příjemné jaro 2007  přeje Jan Werner