SOCIETO POR INTERNACIA LINGVO ESPERANTO EN BRNO

Adreso: p.a. Adolf Veselý, P.O.Box 77, 623 00 Brno; tel. 547 220 944

POZVÁNKA na setkání členů a příznivců „Sdružení

pro mezinárodní jazyk esperanto“ v Brně v II. čtvrtletí 2008

Setkání se uskuteční vždy třetí středu v měsíci v klubovně ÚMČ Brno – Kohoutovice, Libušina třída 27, 1. poschodí. Budova (s nápisy: Sauna, Solárium, Posilovna, Mahenova knihovna aj.) se nachází při konečné zastávce autobusu č. 37, který jezdí z Mendlova náměstí (25 minut jízdy) a trolejbusu č. 29 jedoucího z centra města, z Brandlovy, resp. České ulice (trvání jízdy 35 minut). Název stanice je „Jírovcova“. Použít lze také autobus č. 50.

Setkání se uskuteční v 18.00 hodin.

16. dubna

Esperanto kaj Ido antaŭ 100 jaroj

Věra Podhradská

Milada Vondroušková

21. května

Pragaj poetoj

Jiří Patera (Praha)

18. června

Alena Růžičková-Pavlínová (1910-2003)

Ing. Jan Werner

Programoj de la Esperantista Klubo en Brno

Místo schůzí: Starobrněnská ul. 15, přízemí domu. Ulice je spojnicí mezi Zelným trhem a Šilingrovým náměstím v centru města. U vstupu je zvláštní zvonek.

Začátek schůzí v 18.00 hodin.

Informace, kontaktní adresa: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno.

2. dubna

 Jazykový koutek

Mgr. Zdeněk Hršel

9. dubna

Perská říše

Miroslav Malovec

23. dubna

Jak se řekne ...?

Mgr. Zdeněk Hršel

30. dubna

Nosné systémy budov

Ing. Jan Werner

7. května

Jazykový koutek

Mgr. Zdeněk Hršel

14. května

Espeeranto a mládež

Marek Blahuš

28. května

Věštírna

Zdeněk Závodný

4. června

Jazykový koutek

Mgr. Zdeněk Hršel

11. června

Kuba a Mexiko

Bohumír Krepčík

25. června

Přátelské posezení na zahradě u Veselých

členové klubu

Marto 2008                                                                                                     Jan Werner