Pozvánka na další čtvrtletí

 

SOCIETO POR LA INTERNACIA LINGVO ESPERANTO EN BRNO

Adreso: p.a. Adolf Veselý, P.O.Box 77, 623 00 Brno; tel. 547 220 944

POZVÁNKA na setkání členů a příznivců „Sdružení

pro mezinárodní jazyk esperanto“ v Brně v I. čtvrtletí 2009

Setkání se uskuteční vždy třetí středu v měsíci v klubovně ÚMČ Brno – Kohoutovice, Libušina třída 27,

1. poschodí. Budova (s nápisy: Sauna, Solárium, Posilovna, Mahenova knihovna aj.) se nachází při konečné zastávce trolejbusu č. 37, který jezdí z Mendlova náměstí (25 minut jízdy) a trolejbusu č. 29 jedoucího z centra města, z Brandlovy, resp. České ulice (trvání jízdy 35 minut). Název stanice je „Jírovcova“. Použít lze také autobus č. 50. Setkání se uskuteční v 18.00 hodin.

21. ledna 2009

1. Jarkunveno

2. Lingva redakto – nevenkita fortreso

 

Ing. Jan Werner

18. února 2009

La projekto „Memoro de ĉeĥa Esperanto-movado“

Věra Podhradská a kol.

18. března 2009

Rimarkoj el la studo en Belgio

Bc. Marek Blahuš

Programoj de la Esperantista Klubo en Brno

Místo schůzí: Starobrněnská ul. 15, přízemí domu. Ulice je spojnicí mezi Zelným trhem a Šilingrovým náměstím v centru města. U vstupu je zvláštní zvonek. Začátek schůzí v 18.00 hodin.

Informace, kontaktní adresa: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno; malovec@volny.cz.

7. ledna 2009

Z cest po Evropě

Mgr. Zdeněk Hršel

14. ledna 2009

Osobnosti esperanta

členové

28. ledna 2009

Katalánsko a katalánština

Enric Arrufi Franch

4. února 2009

Výroční schůze klubu

členové

11. února 2009

Kostel sv. Jiljí – nejstarší památka Brna

MUDr. Jana Pivoňková

25. února 2009

Thajsko

Bohumír Krepčík

4. března 2005

Nebezpečný jazyk

Mgr. Zdeněk Hršel

11. března 2005

Irsko

Jarmila Handlová

25. března 2005

Ženy v Africe

Zdeněk Závodný

Nia societo proponas al vi konversacian kurson

            V roce 2007 probíhal konverzační kurs pro několik našich členů (L. Baroňová, P. Hrdlička, B. Krepčík, MUDr. J. Pivoňková, J. Zindulka, 2x se zúčastnili také K. Borková a V. Juránek z Tišnova), v roce 2008 se již neuskutečnil. Výbor sdružení na svém zasedání dne 11.12. t.r. rozhodl, že od počátku roku 2009 znovu zahájí zdokonalovací hodiny esperantské konverzace za vedení Jana Wernera. Účast doporučujeme všem, kdo cítí potřebu zlepšit svou vyjadřovací pohotovost. Kurs bude probíhat v dvoutýdenním cyklu v klubovně ve Starobrněnské ulici č. 15. Zájemci přihlaste se přímo u J. Wernera osobně, elektronicky (wernerjan@seznam.cz). nebo telefonicky (544 527 460). Současně sdělte vaše preference:

a)       Který pracovní den v týdnu, kromě středy, preferujete (do závorky dejte den náhradní)?

b)       Doporučujete setkávání hodinová, dvouhodinová nebo v trvání jeden a půl hodiny?

c)       V kolik hodin je pro vás vhodný začátek vyučování?

d)       Doporučujete postup podle učebnice nebo chcete volně volit konverzační témata?

La komitato de nia societo okaze de la Kristnaska festo deziras al la membroj kaj simpatiantoj veran ĝuon de la tradicio kun Jezueto alportanta donacojn ne nur al infanoj kaj etoson de universala paco inter homoj de ĉiuj gentoj. Ni ne subtenu invadon de la fremda ruĝaĉapa dikulo Santa Claus, kiu post iama Avo-Frostulo konsumisme detruas la medion de ĉeĥa kaj moravia solenado de Kristnasko, ankaŭ de la natura vintra solstico. Ankaŭ por la nova jaro ni deziras al vi feliĉon, sanon kaj prosperon.

Brno la 17-an de decembro 2008                                                                                 Jan Werner