SOCIETO POR LA INTERNACIA LINGVO ESPERANTO EN BRNO

Adreso: p.a. Adolf Veselý, P.O.Box 77, 623 00 Brno; tel. 547 220 944

POZVÁNKA na setkání členů a příznivců „Sdružení

pro mezinárodní jazyk esperanto“ v Brně v II. čtvrtletí 2009

Setkání se uskuteční vždy třetí středu v měsíci v klubovně ÚMČ Brno – Kohoutovice, Libušina třída 27,

1. poschodí. Budova (s nápisy: Sauna, Solárium, Posilovna, Mahenova knihovna aj.) se nachází při konečné zastávce trolejbusu č. 37, který jezdí z Mendlova náměstí (25 minut jízdy) a trolejbusu č. 29 jedoucího z centra města, z Brandlovy, resp. České ulice (trvání jízdy 35 minut). Název stanice je „Jírovcova“. Použít lze také autobus č. 50. Zahájení schůzí bývá vždy  v 18.00 hodin.

15. dubna 2009

60 jaroj de la ĉeĥa-esperanta vortaro de la fratoj Filip

Miroslav Malovec

20. května 2009

Spertoj de ĉeĥia ambasadoro en Aŭstralio

RNDr. Jaroslav Suchánek

(Ostrava)

17. června 2009

Milda Jakubcová 1899-1979, jubileoj de la poetino

Jan Werner

18. června 2009

Poetický program L. Vondrouškové v Mahenově knihovně; podrobnosti viz níže

24. června 2009

Amika kunesto de la mebroj en la ĝardeno de la geedzoj Veselý en Kohoutovice ekde la 15-a horo. La kunvenon partoprenos ankaŭ la membroj de EKB

Konversacia rondeto

Kohoutovické sdružení od února 2009 pořádá společně pro členy sdružení i klubu konverzační cvičení v dvoutýdenním rytmu za vedení Ing. Jana Wernera, vždy od 18.00 hod. do 19.30 hod. v klubovně klubu, Starobrněnská ul. 15. Zúčastnit se může kdokoli, i nepravidelně.

Termíny: 17. února, 3., 17., a 31. března, 14. a 28. dubna, 12. a 26. května, 9. a 23. června..

Programoj de la Esperantista Klubo en Brno

Místo schůzí: Starobrněnská ul. 15, přízemí domu. Ulice je spojnicí mezi Zelným trhem a Šilingrovým náměstím v centru města. U vstupu je zvláštní zvonek. Začátek schůzí v 18.00 hodin.

Informace, kontaktní adresa: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno; malovec@volny.cz.

1. dubna 2009

Lingvaj aspektoj de la ekonomiko

Pavel Lehký

8. dubna 2009

Ruĝdoma sonĝo – ĉina ĉefverko en Esperanto

Miroslav Malovec

22. dubna 2009

Vojaĝoj tra Eŭropo

Zdeněk Hršel

29. dubna 2009

Kvizoj

Věra Podhradská

6. května 2009

Verda Stacio

Miroslav Malovec

13. května 2009

František Pytloun kaj Josef Vítek en rememoroj

Zdeněk Hršel

27. května 2009

Efiko de humido kaj akvo je konstruaĵoj

Jan Werner

3. června 2009

Svislandaj lingvoj

Pavel Lehký

10. června 2009

Kiel mi lernis Esperanton

Zdeněk Hršel

 

Ve čtvrtek 18. června 2009 v 17.00 hod. se uskuteční poetický program

ruské básnířky Ljubov VONDROUŠKOVÉ

v společenském sále Mahenovy Knihovny, Kobližná ul. 4, (výtahem do 5. nadzemního podlaží).

Předneseny budou ukázky ze dvou sbírek vydaných v ruštině a v esperantském překladu J. Kroluppera:

Любимое – Mia ŝato (2008) – druhá sbírka je připravována k uvedenému datu.

K účasti zve Ruské kulturně osvětové sdružení na Moravě a

Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto v Brně

 

Brno la 18-an de marto 2009                                                                            Jan Werner

                                                                                                                  prezidanto de la societo