SOCIETO POR LA INTERNACIA LINGVO ESPERANTO EN BRNO

Adreso: p.a. Adolf Veselý, P.O.Box 77, 623 00 Brno; tel. 547 220 944

POZVÁNKA na setkání členů a příznivců „Sdružení

pro mezinárodní jazyk esperanto“ v Brně v září až prosinci 2009

Setkání se uskuteční vždy třetí středu v měsíci v klubovně ÚMČ Brno – Kohoutovice, Libušina třída 27,

1. poschodí. Budova (s nápisy: Sauna, Solárium, Posilovna, Mahenova knihovna aj.) se nachází při konečné zastávce trolejbusu č. 37, který jezdí z Mendlova náměstí (25 minut jízdy) a trolejbusu č. 29 jedoucího z centra města, z Brandlovy, resp. České ulice (trvání jízdy 35 minut). Název stanice je „Jírovcova“. Použít lze také autobus č. 50. Zahájení schůzí bývá vždy v 18.00 hodin.

16. září

Referado pri la feriaj esperantistaj aranĝoj

La partoprenintoj
(gvidanto: Zdeněk Závodný)

21. října

La unuaj impresoj pri mia universitata studo

Miroslav Hruška

18. listopadu

Ĉeĥio post la 17-a de novembro 1989 – diskuto ĉirkaŭ la „ronda tablo“

Invititoj: M. Blahuš, V. Podhradská, P. Lehký,
M. Vondroušková, J. Werner

16. prosince

Kristnaskofesto en nia junaĝo kaj nun

Gvidanto: Věra Podhradská

Programoj de la Esperantista Klubo en Brno

Místo schůzí: Starobrněnská ul. 15, přízemí domu. Ulice je spojnicí mezi Zelným trhem a Šilingrovým náměstím v centru města. U vstupu je zvláštní zvonek. Začátek schůzí v 18.00 hodin.

Informace, kontaktní adresa: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno; malovec@volny.cz.

2. září

Somera Esperanto-Tendaro Lančov

Věra Podhradská

9. září

La ekonomio malsanas pro neefektiva komunikado I

D-ro Pavel Lehký

23 září

Ŝtona urbo – la romano de A. Löwenstein

Miroslav Malovec

30 září

Internacia Junulara Kongreso en Liberec

Marek Blahuš

7. října

Marco Polo

Miroslav Malovec

14. října

Pri la konferenco de ĈEA en Svitavy

La kolektivo

4. listopadu

La ekonomio malsanas pro neefektiva komunikado II

D-ro Pavel Lehký

11. listopadu

Legendoj pri Brno

La kolektivo

25. listopadu

Filmoprojekcio: Gerda malaperis!

D-ro Pavel Lehký

2. prosince

Nikolaa vespero

La kolektivo

9. prosince

Lingva modularo (jazyková stavebnice)

D-ro Pavel Lehký

La Universala Kongreso de Esperanto en Bjalistoko sukcesis

La UK en la jubilea jaro (150-a datreveno de la naskiĝo de L.L.Zamenhof) okazis en la naskiĝurbo de Zamenhof, en Bjalistoko. Inter 1860 partoprenantoj el 61 landoj ĉeestis ankaŭ preskaŭ kvindeko de ĉeĥaj esperantistoj, kiuj plejparte uzis la eblon aliĝi al la buskaravano organizita de AEH. La etoson de la UK vi povas ĝui ankaŭ nun en la reto, ekzemple ĉe:

http://www.uea.org/kongresoj/uk_2009.html; http://94uk.bialystok.pl/ ; menuero „Bultenoj“;

http://www.liberafolio.org/uk2009; kaj fotojn el UK vi povas rigardi ĉe:

http://www.ipernity.com/group/78790/doc/show/with/5574809.


Brno la 31-an de aŭgusto 2009 Jan Werner

prezidanto de la societo