SOCIETO POR INTERNACIA LINGVO ESPERANTO EN BRNO

Adreso: p.a. Adolf Veselý, P.O.Box 77, 623 00 Brno; tel. 547 220 944

POZVÁNKA na setkání členů a příznivců „Sdružení

pro mezinárodní jazyk esperanto“ v Brně v I. čtvrtletí 2007

Setkání se uskuteční vždy třetí středu v měsíci v klubovně ÚMČ Brno – Kohoutovice, Libušina třída 27, 1. poschodí. Budova (s nápisy: Sauna, Solárium, Posilovna aj.) se nachází při konečné zastávce autobusu č. x37, který jezdí z Mendlova náměstí (25 minut jízdy), nebo vlevo od zastávky „Jírovcova“ trolejbusu č. x25 jedoucího z centra města, z Brandlovy, resp. České ulice, do Starého Lískovce (35 min.) a autobusu č. 50.

Schůze se konají pravidelně v 18.00 hodin.

17. ledna

Ĉeĥa literaturo en Esperanto

(Katalogo de D-ro Tomáš Pumpr)

Miroslav Malovec

Jan Werner

21. února

La poezio de Eli Urbanová

(okaze de ŝia 85-a vivjubileo)

Milada Vondroušková

Jan Werner

21. března

Neforgesindaj personoj de mia Esperantujo

Slavomír Barták

Programoj de la Esperantista Klubo en Brno

Místo schůzí: Starobrněnská ul. 15, přízemí domu. Ulice je spojnicí mezi Zelným trhem a Šilingrovým náměstím v centru města. U vstupu je zvláštní zvonek.

Začátek schůzí v 18.00 hodin.

Informace, kontaktní adresa: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno.

3. ledna

Nekutimaj travivaĵoj

Mgr. Zdeněk Hršel

10. ledna

Esperanta gazetaro

Membroj de la klubo

24. ledna

Vespero de anekdotoj

Mgr. Zdeněk Hršel

31. ledna

Jarkunveno

La komitato

7. února

Dulingvismo

Mgr. Zdeněk Hršel

14. února

Ivo Lapenna

Miroslav Malovec

28. února

Kiel oni diru?

Mgr. Zdeněk Hršel

7. března

120 jaroj de Esperanto

Miroslav Malovec

14. března

Vespero de humuro kaj ludoj

Věra Podhradská

28.března

Pri proverboj

Mgr. Zdeněk Hršel