Junularo de EK Brno en la 1950-aj jaroj

Sidantoj: Jaroslava Navrátilová-Novotná - Lubor Vondroušek - Věra Podhradská

Starantoj de maldekstre: Josef Cink, Andrej Valjan, František Kopecký, Ludmila Vanková,
Milada Vondroušková, Marta Lorková, Jarmila Rybová-Čejková, Františka Fojtíková,
Jan Werner, Věra Kořínková-Novobilská, Jana Borkovcová, Oldřich Kaláb, Hana Bachtíková
Jana Borkovcová - Jan Werner
Marta Lorková                                                                        Věra Podhradská (nikso)


Andreo Valjan - Fanynka Fojtíková                                 František Kopecký - Oldřich Kaláb

                                                                                                Věra Podhradská
                   Lída Vanková                                                         Josef Cink
          Věra Kořínková-Novobilská                                  Milada Vondroušková

                           Jarka Rybová-Čejková                                                  Jarka Navrátilová-Novotná


reen al la starta paĝo