La klubejo la 2-an de decembro 2015

Litova lingvo apartenas al malfacilaj baltaj lingvoj. Josef Vojáček lernas litovan lingvon baze de Esperanto. Miroslav Malovec trarigardas lian lernolibron.


Litevština patří k nesnadným baltským jazykům. Josef Vojáček se litevskému jazyku učí na základě esperanta. Miroslav Malovec si prohlíží jeho učebnici."