Milada Vondroušková - T. G. Masaryk


Fotoj de la kunveno: Oldřich Arnošt Fischer


Pri la temo ni havas en nia kluba biblioteko:


Jaroslav Císař: La unua prezidanto de la Ĉeĥoslovaka respubliko (Rudolf Hromada, Praha 1920)

Jan Herben: Malriĉa knabo, kiu gloriĝis (MEP Olomouc 1930)

Hynek Karel Bouška: Slovakoj kaj Magiaroj (Praha 1908)

T. G. Masaryk: La senco de la ĉeĥoslovaka nacio (Stan. Kamaryt, En: Ĉeĥoslovaka antologio, Budapest 1935)

T. G. Masaryk: Evoluciismo (En: Bohema esperantisto 1903, p. 105-109)

T. G. Masaryk: Citaĵo (En: Bohema esperantisto 1904, p. 35)

T. G. Masaryk: Laboro kontraŭ revolucio (En: Bohema esperantisto, 1908, p. 121-123)

T. G. Masaryk: Moderna amo (En: Bohema esperantisto, 1909, p. 86-88)

T. G. Masaryk: La esenco kaj evolucio de la humaneca ideo (En: Bohema esperantisto 1910, 38-39, 72-74)

T. G. Masaryk: Pri la socialiamo (En Bohema esperantisto, 1910, p. 89-90)

T. G. Masaryk: La unua komuniko de prezidanto Masaryk al la Ĉeĥoslovaka nacio (En La Progreso, 1920)

T. G. Masaryk: Letero de T. G. Masaryk al Pleĥanov (En la Progreso, 1920)

T. G. Masaryk: The Times pri Masayk (En: La Progreso 1920)

Fragmentoj kaj paroloj el la verkoj de Masaryk (tr. M. Kubásková, En: La Progreso, 1920)

T. G. Masaryk: La plej granda ĝojo (En: La Progreso 3/1921)

T. G. Masaryk - 71-jara (En: La Progreso 3/1921)

T. G. Masaryk: Politika antropomorfismo (En: La Progreso 9/1921)

Ĉs. prezidanto Masaryk pri socialismo (En: La Progreso 1/1922)

T. G. Masaryk 72-jara (En: La Progreso 3/1922, p. 22)

H. B. Květoň: La fondintoj de Ĉeĥoslavaka respubliko, Masaryk kaj Beneš (En: Progreso 1925, p. 35)

Prezidento Masaryk kaj infanoj, Prezidento Masaryk kaj Esperanto (En: Progreso 1929)

Karel Čapek: El interparoloj kun T. G. Masaryk (Pri infanaĝo kaj eduko, Miss Garrigue), (En: Progreso 1930)

Stanislav Kamarýt: Bibliogresifo de Masaryk en Esperanto (En: Progreso 1930, p. 44)

H. B. Květoň: Reprezentanto de la ĉeĥoslovaka demokratio, venkinto super habsburgoj (En: Progreso 1930)

Masaryk - metia lernanto (En: Progreso 1930)

Masaryk pri la virinoj (En: Progreso 1930)

Masaryk pri t.n. bonaj homoj (En: Progreso 1930)

T. G. Masaryk en Esperanto (En: Progreso 1930)

T. G. Masaryk - Ĝendarmoj serĉas vin (Ligilo 3/1932)

Emil Ludwig: Masaryk - homo (Ligilo 1935, p. 22)

T. G. Masaryk: Maljuna arbo (Ligilo 1938, p. 28)

Št. Szeemann: T. G. Masaryk (Ligilo, 1937, p. 61)

K. S.: T. G. M. (Ligilo)

T. G. Masaryk (Bulteno de ĈAE, 6/1937)

Th. Čejka: Moje vzpomínky na Masaryka (Esperantista 1948)

Jan Masaryk k esperantistům v dopravě (Esperantista 1948)

T. G. M. Kladno 1990 (tr. J. Vondroušek)