Příprava 17. sjezdu ČES

v Brně 17.-20.10.2019

V roce 1901 byla v Brně založena první oficiální esperantská organizace na našem území, proto i v roce 1969 bylo Brno pověřeno uspořádáním ustavujícího sjezdu Českého esperantského svazu, kterým bylo obnoveno organizované esperantské hnutí u nás (předchozí zrušeno v roce 1952).

Letos uplynulo 50 let od založení ČES, a proto bylo rozhodnuto uspořádat 17. sjezd v roce 2019 opět v Brně.

Zatímco ustavující sjezd se konal 29.-31. března 1969 v Besedním domě, letošní sjezd se uskuteční 17.-20. října 2019 ve Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova 23, 624 00 Brno-Komín, http://www.cichnovabrno.cz/.

V budově je zajištěn nocleh, stravování i jednací a přednáškové sály.

Kromě vlastního sjezdového jednání (zpráva o činnosti za uplynulé období a volba nového svazového výboru) se uskuteční několik přednášek (historie českého esperantského hnutí, příroda Brněnska, výuka esperanta) a výletů (zámek a mohyla míru ve Slavkově, hvězdárna, Besední dům, prohlídka města), autogramiáda Martina Stuppniga v Mahenově knihovně. Sjezd začíná již ve čtvrtek, bude tedy více času na kulturní programy.

Přijeďte oslavit výročí svého svazu!

Místo konání našeho sjezdu je snadno dostupné ze všech směrů, buď tramvají č. 1 nebo autobusy č. 44 a 84 (mají stejnou okružní trasu, ale v opačném směru) nebo autobusem č. 61.
Předběžný program sjezdu ČES – 2019 Brno


(návrh Lchal)


ČTVRTEK 17.10.

                                    od 15 hod                    příjezd účastníků, ubytování……...akceptejo

                                    18:30 – 19:30              večeře……………………………..jídelna ………………..1 hod.

                                    20:00 - 24:00             program …………………...……...salonek ……………….4 hod.

20:00 – 21:00 O.A.Fischer Příroda Brna a okolí

21:00 – 22:00 Mil.Kolka Zkouška KER UEA, 103.kongres UEA Lahti

22:00 – 24:00 volná zábava, zpěv, babilado apod.


PÁTEK 18.10.

                                    7:30 - 8:30 ………...snídaně ……………………………..jídelna ……………….1 hod.

                                    9:00 - 16:00………...autobus. Výlet do Slavkova

                                   16:00 -18:00 ………..Mahenova knihovna…………………………………………2 hod.

Křest knihy M.Stupnika Home en senhomeco

Vernisáž výstavy E klubu Brno

Petr Chrdle: Osobnost Petra Ginze

                                      18:30- 19:30 ………...večeře ………………………………jídelna ……………….1 hod.

                                      20:00- 24:00 ………...program …………………………….salonek……………….4 hod.

20:00-21:00 Mir.Malovec Historie esp.hnutí, Brno,film1950

21:00-22:00 ………..

22:00 – 24:00 volná zábava, zpěv, babilado apod.


SOBOTA 19.10.

                                     7:30-8:30 …………….snídaně …………………………….jídelna ………………..1 hod.

                                     8:00-8:45……………..přednáška O.A.Fishera(2.přednáška) salonek……………….3/4 hod.

                                     9:00 – 12:30 ………….členská schůze……………………...jednací sál…………….3a1/2 hod.

                                     12:30-13:30 …………..oběd………………………………...jídelna………………...1 hod.

                                     13:30-14:00…………...individuální program

                                     14:00-14:30…………...společné focení

                                     14:30-18:00…………...hvězdárna, účastníci jsou na 2 skupiny

Besední dům

                                     18:30-19:30…………...večeře……………………………….jídelna………………...1 hod.

                                     20:00-24:00…………...společenský večer…………………..jednací sál…………….4 hod.

vyhlášenívýsledků voleb

hudba, tanec, kulturní program EK Olomouc, mládežníků


NEDĚLE 20.10.

                                      7:30-8:30……………...snídaně……………………………...jídelna…………………1 hod.

                                      8:00-8:45……………...přednáška Jos. Vojáčka Jak učit E ….salonek………………..3/4 hod.

                                      9:00-11:30…………….pokračování členské schůze………...jednací sál……………..2a1/2 hod.

                                      12:00-13:00…………...oběd…………………………………jídelna…………………1 hod.


Individuálně – možnost návštěvy blízké ZOO Brno-Bystrc