Prelego pri Ukrainio - Přednáška o Ukrajině

 

Přednáška se konala v Kohoutovicích 19.9.2007 od 18:00 do 20:00.

Podle fotografií na ní bylo přítomno celkm 28 osob, z toho:

- 5 přednášejících (Marek Blahuš, Jiří Galuška, Miroslav Hruška, Andrej Repiský, Karol Rydlo)

- 10 členů Sdružení + 1 host/zájemce zkontaktovaný s panem Wernerem

- 11 návštěvníků z řad studentů MU, kteří četli zprávu na Vývěsce v IS MU, případně byli pozvaní osobně hromadným e-mailem + 1 vyučující (četl na Vývěsce)

 

La prelego okazis en Brno-Kohoutovice la 19-an de septembro 2007 ekde 18.00 ĝis 20.00

Laŭ fotoj ĉeestis ĝin 28 personoj, nome:

5 prelegantoj (Marek Blahuš, Jiří Galuška, Miroslav Hruška, Andrej Repiský, Karol Rydlo)

10 membroj de Societo + 1 gasto/interesiĝanto invitita de s-ro Werner

11 vizitantoj el la vico de studentoj de Masaryk-universitato, kiuj legis invitilon sur Anonc-tabulo en la lernejo, aŭ estis invititaj per amasa ret-mesaĝo + 1 instruanto (legis la Anonc-tabulon)

 

O cestě samotné - Pri la vojaĝo mem

 

 

 

 

 

La prelegantoj de maldekstre: Andrej, Mirek, Marek, Jiří - la malplena seĝo apartenas al la fotanta Karol

 

 

 

 

 

 

La prelegon akompanis bildoj sur la ekrano de du porteblaj komputiloj

 

 

Karol prelegas