Esperanto na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, ročník 2011/2012Ze 64 studentů studijního předmětu Esperanto I, který vyučoval ing. Josef Vojáček na filozofické fakultě, skončilo 46 studentů úspěšně kolokviem, zbývajících 18 se kolkvia nezúčastnilo. Na podzim mohou pokračovat studijním předmětem Esperanto II, uskuteční se také kurz interlingvistiky.


Na fotografiích studenti na kolokviu řeší interaktivní test „Můj přítel se učí“ maďarské esperantistky Katalin Kováts.


El 64 studentoj de studobjekto Esperanto I, kiun instruis inĝ. Josef Vojáček en Filozofia fakultato, sukcese finis per kolokvo 46, restaj 18 ne partoprenis la kolokvon. Aŭtune ili povos daŭrigi per studobjekto Esperanto II kaj ankaŭ okazos kurso pri interlingvistiko.


Studentoj solvas enkadre de kolokvo interaktivan teston "Mia amiko lernas" de Katalin Kováts.