120 let Klubu esperantistů Brno

Sobota 18. září 2021 od 10.00

Nosreti, Křenová 409/52, Brno

 Esperanto spatřilo světlo světa 26. července 1887. Přesněji tento den vyšla první kniha, učebnice esperanta v ruštině. Další velké jazyky následovaly ve stejném roce. První učebnici v češtině vydal v roce 1890 vlastním nákladem Vladimír Lorenc, který se později odstěhoval do Brazílie. Učebnice nezaznamenala významný ohlas.

O deset let později Theodor Čejka vydal knihu Mezinárodní řeč Esperanto. Úplná mluvnice a cvičebnice se slovníkem esperantsko-českým a česko-esperantským. Toto již odstartovalo v Čechách a na Moravě esperantské hnutí. První esperantská organizace začala vznikat v Brně počátkem roku 1901. V listopadu pak konečně dostali povolení od rakouských úřadů. Vznikl tak První spolek esperantistů rakouských jako první esperantská organizace v Rakousku (Předlitavsku).

Přijďte se podívat, co teď v Brně děláme a zavzpomínat.

 

10.00 Příjezd účastníků

10.30 Zahájení

  • Křest pohádkové knihy Kosmofabeloj, kterou napsala Gabriela Kopcová. Do esperanta přeložil Miroslav Malovec (Petr Chrdle)
  • Stručná historie Klubu esperantistů Brno (Miroslav Malovec)
  • Květena Brna (Oldřich Arnošt Fischer)
  • Program bude proložen zpěvem Pavly Dvořákové.

Konec asi 15.00

Bude možný prodej knih vydaných vydavatelstvím KAVA-PECH a Klubem esperantistů Brno.

Po skončení programu procházka centrem města. Budou ukázána některá místa významná pro brněnské esperanto.

Oběd a občerstvení v ceně.

Brno

Křenová 409/52
Kancelářská budova Nosreti, 4. patro

Budova je bezbariérová.