Donacoj al la kluba biblioteko


Dato

Titolo

donacinto

22.10.2022

La kanto de Gilgameš, Frankenštajno au la moderna Prometeo

Magrit Turková

22.10.2022

La aventuroj de Štefánik, Gvidilo por 17 celoj de dauripova agado

Peter Baláž

18.10.2022

Časopisy S. Kamarýta (La Progreso, Bulteno CAE, Ligilo, Verda Voco de Doksy, Esperantista) pro ČES

Jiří Gruber, vnuk S. Kamarýta

15,3.2021

70 librojn, kelkdekon da insignoj, bildkartojn, poštmarkojn, kelkajn gramofondiskojn, tablo-ludojn (similaj al niaj pexeso kaj domino), tri flagetojn

Pavla Rablová, filino de ing. Karel Janouš, sendis per sia filo

30.5.2020

Libroj, manuskriptoj, leteroj k.s. de ing. J. Werner, kiu foriris en azildomon. Temas pri proks.400 libroj, 200 el ili novaj, kiujn ni ankorau ne havis, plus 7 bananskatoloj da manuskriptoj kaj aliaj materialoj

J. Werner, M. Werner

30.4.2020

J. Zezulka: Ekzisto – Bytí (libro + DVD)

Tomáš Pfeifer Dimenze

13.3.2020

PIV-ido vasta vortaro Esperanto-nederlanda

KAVA-PECH + FEL

12.2.2020

Konspiro – Stalin kaj Hitler pri likvido de Litovio

J. Vojáček

12.2.2020

Matematiko translimen

J. Vojáček

12.2.2020

Masao: Mi amas

J. Vojáček

5.2.2020

Andrič: Songxo kaj maldormo sub la karpeneto

J. Vojáček

1.2.2020

124 knih

F. Horáček

31.1.2020

Kočvara : Regiona Esperantista Ligo (in: Acta Historica 2019-12)

V. Kočvara

29.1.2020

Negre: Kiel fidela hundo

J. Vojáček

29.1.2020

Pióro: Kemiaj Afiksoj

J. Vojáček

29.1.2020

Kohrs_ La bela planedo

J. Vojáček

22.1.2020

Parker: Rakontoj el pluraj landoj

J. Vojáček

22.1.2020

Kazuta - Matenrugxa

J. Vojáček

22.1.2020

Egami: La sercxado de la vivo

J. Vojáček

17.1.2020

17 libroj el heredajo de Jarmila Dufková (1919-2002)

D. Hodeček

17.1.2020

Childs-Mee: Saluton! Esperanto autodidakte

D. Hodeček, Dufková (dědictví)

15.1.2020

Masao: Historieto de la japana Esperanto-movado

J. Vojáček

15.1.2020

Bahai: Perloj de sagxo

J. Vojáček

15.1.2020

Wnuk: Ne nur pri komunismo

J. Vojáček

15.1.2020

Marček: Krucenigmoj kaj humuro

J. Vojáček

15.1.2020

Generala kibernetiko

J. Vojáček

15.1.2020

Potts: Poezia bukedo por geknaboj de la mondo

J. Vojáček

8.1.2020

Ni esploru la mondon!

J. Vojáček

8.1.2020

Pasporta servo 1989

J. Vojáček

8.1.2020

Bukedo al vi – mikronoveloj (cinaj)

J. Vojáček

30.12.2019

Padernborn – Libolisto 6

Z. Hršel - dědictví

12.12.2019

Zilah: Vivi sur barko

M. Turková

27.11.2019

Autuno en la printempo

J. Vojáček

27.11.2019

68-a Uk kongreslibro Budapesto

J. Vojáček

27.11.2019

Kohrs: Flugu kun Petro

J. Vojáček

27.11.2019

90-a UK kongreslibro Vilno

J. Vojáček

27.11.2019

86-a UK kongreslibro Zagrebo

J. Vojáček

23.11.2019

Catalani: Klari

Z. Hršel - dědictví

23.11.2019

Esperanto-bulgara konversacio

Z. Hršel - dědictví

23.11.2019

Infanoj ne konas limojn

Z. Hršel - dědictví

23.11.2019

Karlskoga

Z. Hršel - dědictví

23.11.2019

Etinká a príroda

Z. Hršel - dědictví

23.11.2019

Legolibro por cxinoj

Z. Hršel - dědictví

23.11.2019

Humorajxoj

Z. Hršel - dědictví

23.11.2019

Das problem eine künstlische Weltsprache

Z. Hršel - dědictví

23.11.2019

Etnoj kaj naturo

Z. Hršel - dědictví

23.11.2019

Schwartz: Kun siaspeca spico!

Z. Hršel - dědictví

20.11.2019

Negxa infano

J. Vojáček

20.11.2019

Kies naztuko?

J. Vojáček

20.11.2019

Du katetoj – Bovo kaj bubalo

J. Vojáček

20.11.2019

Vostokonkurso

J. Vojáček

20.11.2019

Bela revulo

J. Vojáček

20.11.2019

Nova vesto de pupo

J. Vojáček

20.11.2019

Petolema kapriso – Soriko kaj cervo

J. Vojáček

20.11.2019

Corsetti: Cxu vi parolas tendare?

J. Vojáček

20.11.2019

5000 jaroj de Cxinio

J. Vojáček

20.11.2019

Enciklopedieto de Cxinio

J. Vojáček

20.11.2019

Cxinlingva konversacio

J. Vojáček

13.11.2019

Posxkalendaro 2002 + Praktika enciklopedieto

J. Vojáček

13.11.2019

Ungaretti: La dorolo

J. Vojáček

13.11.2019

Pettyn: Cxu vi parolas Esperante?

J. Vojáček

13.11.2019

Neestingebla lumo

J. Vojáček

30.10.2019

AIS

J. Vojáček

20.10.2019

Mazi en Gondolando

J. Vojáček

20.10.2019

110 let esperanta v Pardubicicích

EK Pardubice

20.10.2019

MDR. Stanislav Schulhof, kurasisto, filantropo, elstara esperantisto

EK Pardubice

12.10.2019

Fischer: Ekkompreni neparolantojn

O. A. Fischer

18.9.2019

Aivanhov: Nur alta idealo alportas plenecon

Svislando

15.9.2019

Kohrs: ABC en Esperanto, Dek demandoj, Dek fabeloj

J. Vojáček

15.9.2019

Suttner: For la batalilojn!

P. Chrdle

15.9.2019

Steele: La fotoalbumo fermigxas

P. Chrdle

15.9.2019

Kock: Konflikto de epokoj

P. Chrdle

20.5.2019

Vilborg: Etimologia vortaro

Eldona Societo Esperanto

10.4.2019

Gajdar: Timur kaj lia tacxmento

Z. Hršel - dědictví

2.4.2019

Ludíková: Je jaro – Estas printempo

V. Ludíková

23.2.2019

Iváková: Zvečerenie

A. Iváková

23.2.2019

Leikert: Tusxoj de animo

A. Iváková

17.2.2019

Bagrjana: De bordo al bordo

V. Podhradská - dědictví

17.2.2019

Stanev: La glacikovrita ponto

V. Podhradská - dědictví

17.2.2019

Z. Heiser: Bonvenon en Havířov

V. Podhradská - dědictví

17.2.2019

P. Dvořáková: La X-a Vina seminario 1988

V. Podhradská - dědictví

17.2.2019

Franco: Rozsévač duchovní bytosti Amelia Rodrigues

V. Podhradská - dědictví

17.2.2019

Cuirc: Mallonga historieo de E-movado en Irlando

V. Podhradská - dědictví

17.2.2019

Mapo de Cina Respubliko

V. Podhradská - dědictví

17.2.2019

J. Forge: La Verda Rakedo

V. Podhradská - dědictví

1.12.2018

J. Vojáček: Poloautomatický překlad textu

J. Vojáček

20.11.2018

Almanako Lorenz 2018

Editora Lorenz

21.10.2018

Arvo Valton: En fremda urbo

K. Votoček

29-.8.2018

Kupka: Sangofragoj

J. Werner

25.4.2018

J. Drahotová: Legajxo IV

P. Dvořáková

13.4.2018

Cesta je cíl – Franky Dlouhán

Petr Hamajda

6.4.2018

Xavier: La senditoj

Editora Lorenz

4.4.2018

Kolik váží černá kapka

V. Ludíková

3.4.2018

Nova PIV

V. Podhradská

16.2.2018

Nia diligenta kolegaro

Sezonoj

2.2.2018

La sxtono de la amo

KAVA-PECH

8.12.2017

Lexicon silvestre

Wera Blanke

29.11.2017

Skaraboj, papilioj kaj aliaj insektoj

O. A. Fischer

23.11.2017

Antologie k 150. výročí Petra Bezruče

V. Kočvara

15.10.2017

Schwarz: La gxoja podio

J. Čejková

15.10.2017

Scházíme se v této knize (Vidman, Srrmannová)

M. Turová

25.8.2017

Miraklaj aventuroj de sinjoro Longkrululo

P. Baláž

25.8.2017

Esperanto per instruaj bildoj

P. Baláž

16.7.2017

Almanako Lorenz 2017

Rditora Lorenz

17.6.2017

La homa rasoj de la mondo, Per motociklo en tri landoj

F. Horáček

17.6.2017

Miru Pensu Ridu, Esperanto Linvo Instruado

F. Horáček

7.4.2017

Po stopách Gilgamešových

V. Ludíková

5.3.2017

La vivo en nevidata mondo

Editora Lorenz

8.2.2017

Esperanto 1919-1924, Hungara Antologio

F. Horáček

17.1.2017

La homo, konkrete al sia destino

Eldonejo Prosveta

28.7.2018

Oz: Inter amikoj

A. Wandel

30.7.2015

Nosková: Metamorfozoj

J. Werner

10.7.2015

Historio de AEH

J. Rýznarová

30.6.2015

Terminario de kanalizacio

J. Werner

9.6.2015

100 libroj el biblioteko de T. Kilian

EK Třebíč