facebook

2023

Pokud není uvedeno jinak, schůzky začínají vždy v 18 hodin.

Září

6. 
Letní esperantské akce, společná schůzka s klubem v Glivicích, on-line přes ZOOM
13.
Paŝoj al plena posedo - Hodiny – Josef Vojáček, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
20. 
Zkoušky KER našima očima – Milan Kolka, on-line přes Skype
27.
Kongres Křesťanské esperantské ligy v Bialystoku – Oldřich Arnošt Fischer, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

Říjen

4. 
Co čteme – , on-line přes Skype
11.
Vikicesty – Václav Zouzalík, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
18. 
Duchovní literatura nakladateství KAVA-PECH – Petr Chrdlespolečná schůzka s klubem v Glivicích, on-line přes ZOOM
25.
Deskové hry – (česky) , Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

Listopad

1. 
Someraj kursoj de Esperanto en Lázně Bělohrad kaj Doksy – Miroslav Malovec, on-line přes Skype
8.
Kaktusy – pichlaví krasavci – Oldřich Arnošt Fischer, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
15. 
Aruša 2024 – John Magessa (TZ), společná schůzka s klubem v Glivicích, on-line přes ZOOM
22.
Esperantské sympozium v Gherle (Rumunusko) – Oldřich Arnošt Fischer, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
29. 
Venedština aneb kdyby Římané pěstovali kníry – Michał Ryszard Balicki (PL), on-line přes Skype

Prosinec

6.
Večer poezie – Oldřich Arnošt Fischer a Miroslav Malovec , Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
13. 
Zatím neurčeno, společná schůzka s klubem v Glivicích, on-line přes ZOOM
20.
Společné předvánoční setkání, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

Leden 2024

3.
Zatím neurčeno – , Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
10. 
Zatím neurčeno, společná schůzka s klubem v Glivicích, on-line přes ZOOM
17.
Zatím neurčeno – , Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
24. 
Zatím neurčeno – , on-line přes Skype
31.
Eduard Ingriš (1905 - 1991), autor trampské písně Niagara – Oldřich Arnošt Fischer, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

Pokud není uvedeno jinak, schůzky začínají vždy v 18 hodin.

Od září 2023 budou schůzky probíhat opět ve středu. Opět budou v Občanském klubu MČ Brno-Střed, Hybešova 65a, Brno-Střed, část schůzek bude probíhat on-line. Hybridní schůzky probíhat nebudou, protože jejich zajištění je technicky velmi náročné. Pokud to půjde, budeme se snažit přednášky (v klubovně i on-line) nahrávat.

Změna programu vyhrazena.

Program na nejbližší schůzku je zveřejňován jako událost na klubovém Facebooku. Členům a příznivcům jsou posílány pozvánky elektronickou poštou.

Náš program je zveřejňován i na Eventa Servo.