Rememore pri 

Somera Esperanto-kolegio en Doksy

1946-1952

ĉefpaĝo

Verda Voĉo

 

 

 

 

 

 

 


Antaŭ cent jaroj naskiĝis fondinto de kolegio en Doksy Václav Špůr
 Somera Esperanto-kolegio en DOKSY estis fondita en 1946 laŭ iniciato de Karel Šolc. Ĝi okazis ĉiujare dum du semajnoj en julio-aŭgusto. Ĝi konsistis el la kurso elementa (Cseh-metoda), kurso por progresantoj, konversacia kaj el la seminario por instruistoj. Ĉiutage antaŭtagmeze estis kvar horoj da lecionoj, posttagmeze kaj vespere kleriga kaj distra programoj. La kolegion gvidis ĝia komitato: D-ro A. Pitlík estis direktoro, V. Špúr administranto, K. Šolc zorgis pri la Cseh-metodo, A. Slanina pri klerigo kaj distro. La unua kursaro havis 60 kursanojn, la plej granda nombro estis 260.
 

Doksy 1953 

 

 

  

Verda Stacio

Verda Ĉaro

Filatelo

Faka agado

Infanlibro