Literaturo por geknaboj

en Esperanto

 

bildrakontoj

fabeloj

aventuroj

knaboj

knabinoj

fantazio

bestoj

 

 

klerigo

lerniloj

 

ludoj

 

Literaturo kaj juneco akompanis Esperanton ekde la komenco.

 

Zamenhof estis ankoraŭ infano, kiam en lia kapo naskiĝis ideo pri la internacia lingvo, kiel 17-jarulo li finis prototipon (Lingwe universale) kaj kiel 25-jarulo la nunan Esperanton, kvankam li sukcesis publikigi ĝin nur kiel 28-jarulo.

 

Unuan Esperanto-lernolibron por ĉeĥoj en 1890 eldonis la 18-jara Francisko Valdomiro Lorenc (kiu poste startigis la movadon ankaŭ en Brazilo), la duan lernolibron en 1900 verkis la 22-jara Theodor Čejka.

 

La unuan romanon en Esperanto en 1896 verkis la 19-jara ruso Ivan Ŝirjaev sub titolo Sen titolo (sed eldnita nur en 1994).

 

UEA estis kreita de la 20-jara sviso Hector Hodler, kiu naskiĝis en la sama jaro kiel Esperanto, do en 1887.

 

Certe ni povus mencii ankoraŭ plurajn ekzemplojn.

 

Literaturo ĉiam gravis por tiuj, kiuj lernas fremdan lingvon, ĉar ĝi imitas fremdlingvan medion kaj instruas pensi fremdlingve. Ankaŭ plenkreskuloj ofte legas infanan literaturon en fremda lingvo, ĉar ilia scio kaj vortprovizo apenaŭ egalas al tiu de infano.

 

Do, bonvenu en nia ekspozicio de literaturo por geknaboj en Espeeranto.

 

 

 

 

 

 

Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado