Klub esperantistů Brno, pobočný spolek Českého esperantského svazu

Category: O nás

Klub esperantistů Brno, pobočný spolek Českého esperantského svazu

Pobočný spolek

IČ: 64331288

Sídlo: Bosonožská 323/15, Starý Lískovec, 625 00 Brno

Korespondenční adresa

Klub esperantistů Brno, pobočný spolek Českého esperantského svazu, p/a Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klubovna

Klubovna ÚMČ Brno-střed, Starobrněnská 15, Brno