facebook

2023

Atentu!
Ekde semtembro 2022 niaj kunvenoj okazados merkrede je la 18-a h. Ni esperas, ke venos pli da homoj. Denove alternost ĉe-estasj kunvenoj en klubejo kaj retaj renkontiĝoj. La klubejo restas la sama ĉe Hybešova 65a. Retaj kunvenoj okazos per Skype kaj Zoom. Zorge rigardu lokon de renkontiĝoj.

Se ne estos skribite alie, la kunvenoj komenciĝas ĉiam je la 18-a horo.

Januaro

la 4-an
Kristnaskaj impresoj, tabloludoj – Milan Kolka, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
la 11-an
Diversaj aspektoj de slava demono Tagmezulino (Poludnica) – Zosia Śmistek (PL), komuna renkontiĝo kun PEA Gliwice, rete per Zoom
la 18-an
Pri energia reto – Martin Sedlák, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
la 24-an
Elí Urbanová  – Petr Chrdle, rete per Skajpo (atentu, jam marde!)

Februaro

La 1-an

Pri alkoholo – Oldřich Arnošt Fischer, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno (teksto de la prelego en PDF)
La 7-an 
Francisko Valdomiro Lorenz – Petr Chrdle, komuna renkontiĝo kun klub en Gliwice, rete per Zoom  (atentu, jam marde!)
La 15-an
Porno – Milan Kolka, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
La 22. 
Ankoraŭ ne agordita, rete per Skajpo

Marto

La 1-an
Jarkunveno de membroj, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
La 8. 
Surprizo – Alexander Zdechlik, komuna renkontiĝo kun klub en Gliwice, rete per Zoom
La 15-an
Amuzu, lernu kaj ridu – Josef Vojáček, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
La 22. 
Ankoraŭ ne agordita, rete per Skajpo
La 29-an
Karboekspluanta Distrikto Rosice-Oslavany – Oldřich Arnošt Fischer, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

Aprilo

La 5-an
Komenský kaj Zamenhof – Petr Chrdle, komuna renkontiĝo kun klub en Gliwice, rete per Zoom
La 12. 
Lingvoj kaj komunikado – Josef Vojáček, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
La 19-an
Ankoraŭ ne agordita, rete per Skajpo
La 26. 
Ankoraŭ ne agordita – , Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

Majo

La 3-an
Ankoraŭ ne agordita, komuna renkontiĝo kun klub en Gliwice, rete per Zoom
La 10. 
Ankoraŭ ne agordita – , Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
La 17-an
Ankoraŭ ne agordita, rete per Skajpo
La 24. 
Ankoraŭ ne agordita – , Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
La 31-an
Ankoraŭ ne agordita, rete per Skajpo

Junio

La 6-an
Ankoraŭ ne agordita – , Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
La 13-an
Ankoraŭ ne agordita, komuna renkontiĝo kun klub en Gliwice, rete per Zoom
La 20. 
Ankoraŭ ne agordita – , Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
La 27-an
Ankoraŭ ne agordita, rete per Skajpo

Se ne estos skribite alie, la kunvenoj komenciĝas ĉiam je la 18-a horo.

Ekde oktobro 2021 ĉe-estaj renkontiĝoj okazados en Civitana klubejo, Hybešova 65a, Brno-Střed, parto de renkontiĝoj okazos rete. Hibridaj renkontiĝoj ne estos, ĉar ilia organizado estas teknike tre komplika. Se eblos, ni klopodos registri prelegojn (kaj en klubejo kaj la retajn).

La programo povas ŝanĝiĝi.

Programo por venonta renkontiĝo estas publikata kiel okazaĵo en kluba fejsbuka paĝo. Niaj mebroj kaj favorantoj ricevas invitilon ankaŭ retpoŝte.

Nian programon vi povas vidi ankaŭ ĉe Eventa Servo.