facebook

2015

Září 2015

2. 9.
Dojmy z dovolené  (Starobrněnská)
9. 9.
21. ekumenický esperantský kongres ve Strasburgu – Oldřich Arnošt Fischer, Gabriella Stier (Starobrněnská)
16. 9.
Návštěva francouzských esperantistů (Starobrněnská, společná akce klubu i sdružení)
23. 9.
Vyvíjí se esperanto v univerzální jazyk vědy? - Zdeněk Závodný (Starobrněnská)
30. 9.
 71. mezinárodní kongres esperantské mládeže (IJK) ve Wiesbadenu – Miroslav Hruška (Starobrněnská)

Říjen 2015

7. 10.
Letní esperantské studium v Martině 2015 – Milan Kolka (Starobrněnská)
14. 10.
Idiotismy – Miroslav Hruška (Starobrněnská)
21. 10
Měkkýši – Oldřich Arnošt Fischer (v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
28. 10.
státní svátek – schůzka odpadá

Listopad 2015

4. 11.
Antonín Zhoř a Eduard Štorch – Oldřich Arnošt Fischer (Starobrněnská)
11. 11.
Film Gerta zmizela 1 – Milan Kolka (Starobrněnská)
18. 11.
Něco z ezoteriky – Slavomír Barták (Kohoutovice, česky)
25. 11.
Film Gerta zmizela 2 – Milan Kolka (Starobrněnská)

Prosinec 2015

2. 12.
Josef Vondroušek (1904-1995) – Miroslav Malovec (Starobrněnská)
9. 12.
Mikulášský večer - členové (Starobrněnská)
16. 12.
Vánoce přicházejí - členové (Kohoutovice)
25. 11.
Film Gerta zmizela 2 – Milan Kolka (Kohoutovice)

Schůzky začínají vždy v 18 hodin.

Místo:

Starobrněnská
Občanský klub MČ Brno-Střed, Starobrněnská 15, Brno-Střed
Kohoutovice
Centru volného času, Libušina tř. 27, Brno-Kohoutovice

Změna programu vyhrazena.