facebook

2016

Září 2016

7.9.
Poprázdninové dojmy
14. 9.
Jezuité – O. A. Fischer
21. 9.
101. UK Nitra – Milan Kolka, Miroslav Malovec a další účastníci
28. 9.
státní svátek (vražda sv. Václava) schůzka se nekoná

Říjen 2016

5. 10.
Jazykové hry – Milan Kolka, Oldřich Arnošt Fischer
12. 10.
Slovanští bohové – Oldřich A. Fischer
19. 10..
Mysli, lušti, bav se, uč se – Josef Vojáček
26. 10.
Nový Velký esperantsko-český slovník – Miroslav Malovec

Listopad 2016

2. 11.
Jazykové hry – Milan Kolka
9. 11.
Švýcarská veřejná doprava – Miroslav Hruška
16. 11.
Vzpomínka na Detleva Blankeho – Josef Vojáček
23. 11.
Návštěva Záhřebu – Miroslav Hruška
30. 11.
Nejen se bavit, ale také přemýšlet a učit se – Josef Vojáček

Prosinec 2016

4. 12.
Mikuláš – Věra Podhradská
14. 12.
Neteda TED čili nenudný TED - Miroslav Hruška

Schůzky začínají vždy v 18 hodin.

Všechny schůzky se konají v Občanském klubu MČ Brno-Střed, Starobrněnská 15, Brno-Střed.

Změna programu vyhrazena.