Výbor klubu

Aktuální výbor

Zvolen 3. února 2016.

Předseda:
Miroslav Malovec
Místopředseda:
Milan Kolka
Tajemník:
Oldřich Arnošt Fischer
Pokladní:
Bohumila Trzosová

Bývalé výbory klubu

2009–2015

Miroslav Malovec (prezidanto), Věra Podhradská (sekretario), Zdeněk Závodný (kasisto), Miroslav Hruška (kulturaj programoj), František Frýbert, Jarmila Handlová, Oldřich Arnošt Fischer (revizoroj)

2000–2008:

Zdeněk Hršel (prezidanto), Miroslav Malovec (vicprezidanto), Marta Lorková (kasisto, †2005), Marie Klimentová (kasisto), Věra Podhradská (sekretario), Milena Picková, Jarmila Handlová (komitatanoj), Jarmila Veselá, Jarmila Malá (revizoroj)