Esperanto a děti

Kategorie: Pro koho

Esperanto a děti

V esperantu máme bohatou literaturu pro mladé a začínající čtenáře, také soutěže dětských kreseb, zájmové kroužky esperanta, které si dopisují a vzájemně se navštěvují, dětské esperantské dny, dětské esperantské tábory, esperantský skauting, hry i učební pomůcky.

Soutěže a Dětské dny

Velmi často se konají mezinárodní soutěže pro děti v různých věkových kategoriích, např. v dětské kresbě nebo literární tvorbě, v nichž i české děti získaly řadu cen. Oblíbené jsou dětské dny, na kterých se sejdou děti z různých kroužků a společně podnikají turistické výlety s návštěvou pozoruhodností.




Marcipánové vánoce a Kreslení s Pavlem Rakem

jsou akce v esperantském muzeu ve Svitavách, při kterých děti formují vlastní figurky z marcipánu nebo se učí kreslit podle rad známého karikaturisty a ilustrátora.




Časopis

Už po desetiletí vychází časopis Juna Amiko (mladý přítel) pro mladé čtenáře a začátečníky, vydávaný Ligou esperantských učitelů (ILEI)

Učebnice

Na trhu je nyní dvoudílná učebnice Jany Melichárkové Esperanto pro děti I a Esperanto pro děti II z nakldatelství KAVA-PECH. Existuje i mezinárodní učebnice Stefana MacGilla Tendaraj tagoj (Táborové dny), ilustrovaná naším kreslířem Pavlem Rakem. Také známý kreslený filmový jazykový kurz Mazi en Gondolando má svou esperantskou verzi.

Skauting

Skolta Esperanto Ligo (Skautská esperantská liga) je mezinárodní organizace skautů-esperantistů




Literatura pro děti a mládež v esperantu

 • Hans Christian Andersen: Fabeloj (Pohádky)
 • Fratoj Grimm: Elektitaj fabeloj (Vybrané pohádky)
 • Antoine de Saint Exupéry: La eta princo (Malý princ)
 • Alan Alexander Milne: Winnie-La-Pu (Medvídek Pú)
 • Astrid Lindgren: Emilo de Smolando, La fratoj Leonkoro, Mio, mia filo, Pipi Ŝtrumpolonga, Ronjo, rabista filino (Emil Neplecha; Batři Lví srdce; Mío, můj Mío; Pipi Dlouhá punčocha; Ronja, dcera loupežníka)
 • John R. R. Tolkien: La Hobito, La Mastro de l' Ringoj (Hobir, Pán prstenů)
 • Lewis Carroll: Alico en Mirlando (Alenka v říši divů)
 • Lyman Frank Baum: Mirinda sorĉisto de Oz (Čaroděj ze země Oz)
 • Michael Ende: La senĉesa rakonto (Nekonečný příběh)
 • Selma Lagerlöf: La mirinda vojaĝo de Nils Holgersson (Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona Švédskem)
 • Carlo Collodi: Pinokjo (Pinocchio)
 • To Hoai: La aventuroj de Zemen (Příběhy lučního koníka)
 • Robert Louis Stevenson: Trezorinsulo (Ostrov pokladů)
 • Karl May: Liberigo (Vysvobození)
 • Jules Verne: Ĉirkaŭ la mondo en okdek tagoj, Esplorvojaĝo, La verda radio (Cesta kolem světa za 80 dní, Výzkumná cesta, Zelený paprsek)
 • Alexandre Dumas: La grafo de Monte Kristo (Hrabě Monte Christo)
 • Henryk Sienkiewicz: Tra dezerto kaj praarbaro (Pouští a pralesem)
 • Leif Nordenstorm: Arne, la ĉefido (Arne, syn náčelníka)
 • Tibor Sekelj: Kumenaŭa, filo de ĝangalo (Kumenaua, syn džungle)
 • František Omelka: Aventuroj de Antonio, La Alaska Stafeto, Kaptitoj de glacirokoj, La granda admiralo (Tondova dobrodružství, Štafeta, Přišli z hor, Velký admirál)
 • Karel Čapek: Naŭ fabeloj (Devatero pohádek)
 • Ferenc Molnár: La knaboj de Paŭlo-strato (Chlapci z Pavelské ulice)
 • Jaroslav Foglar: La knaboj de Kastora Rivero (Hoší od Bobří řeky)
 • Louis Pergaud: Butonmilito (Knoflíková válka)
 • Edmondo de Amicis: Koro (Srdce)

Komiksy

 • Mark Twain: La aventuroj de Tom Sawyer, La aventuroj de Huckleberry Finn (Dobrodružství Toma Sawyera, Dobrodružství Huckleberryho Finna)
 • Gosciny: Asteriks, la gaŭlo; Asteriks kaj Kleopatra, Asteriks kaj la normanoj, Asteriks ĉe olimpiaj ludoj, Asteriks, la gladiatoro (Gaul Asteriks; Asteriks a Kleopatra; Asteriks a Normané; Asteriks na olympijských hrách; Asteriks gladiátorem)
 • Hergé: Tinĉjo - La krabo kun oraj pinĉiloj (Tintin - Krab se zlatými klepety)