Kurz esperanta v Brně

V listopadu 2022 otevřeme kurz esperanta pro začátečníky. Kurz bude probíhat ve středu od 16 hodin na Křenové. Začínáme již 16. listopadu.

Rozsah 12 lekcí. Lekce budou probíhat každou středu kromě období vánočních prázdnin.Konec počátkem března 2023.

Přihláška
Průvod během Světového kongresu v Nitře 2016

Proč byste se měli naučit esperanto

Nebudeme se vám snažit namluvit, že se s esperantem všude domluvíte. Ani vám nebude tvrdit, angličtina je hrozná. Přesto, že zatím esperantem na světě mluví málo lidí, určitě stojí zato se jej naučit.

Esperantisté jsou vesměs lidé otevření a rádi si povídají s jinými lidmi. Je snazší navázat kontakt s esperantistou na esperantském setkání než s běžným cizincem na dovolené.

Při zájezdu nebo zahraničním pobytu vás průvodce seznámí s místními zajímavostmi a památkami, ale nemáte možnost se seznámit s místními lidmi a jejich životem. Budete-li mít možnost navštívit esperantského přítele a po nějakou dobu bydlet u něho v rodině, poznáte místní život daleko lépe. Navíc můžete také snadněji pochytit základy místního jazyka.

Mezi esperantisty jsou lidé nejrůznějších zájmů a profesí, z kterých si určitě vyberete.

Esperanto je živý evropský jazyk. Díky své jednoduché a pravidelné mluvnici je poměrně snadno naučitelné. Naučíte se tak modelový jazyk, díky tomu bude snazší porozumět systému jiných jazyků, kde je obvykle několik způsobů časování, skloňování a řada výjimek.

Proběhla již řada výzkumů, které prokázaly propeudickou roli esperanta. Žáci, kteří začínali s esperantem, se druhý cizí jazyk učili rychleji, než ti, kteří začínali rovnou s cizím jazykem. Posledním z těchto projektů je Urychlovač mnohojazyčnosti, který byl otestován v Chorvatsku a je podporován EU. Podle této metody se žáci rok učí modelový jazyk (esperanto). Materiály jsou pro učitele připraveny tak, aby mohli učit i bez znalosti esperanta. Samozřejmě je lepší, když učitel učí něco, co sám umí, a není lekci před žáky. 

Český psychiatr Max Kašparů doporučuje esperanto jako jeden ze způsobů prevence Alzheimerovy choroby. U osob, které jsou bilingivní, nastupuje demence průměrně o pět let později, než u osob, které hovoří pouze jedním jazykem. 

Esperantská kultura a literatura je celosvětová. Jestli rádi čtete, máte k dispozici nepřeberné množství původních i přeložených děl světové literatury. Navíc si můžete přečíst i knihy přeložené z méně známých jazyků, které nenajdete v češtině.

Za 135 let existence jazyka v něm bylo napsáno mnoho původních děl i překladů. Brněnská esperantská knihovna má čtyři tisíce knih. Nemusíte se tedy obávat, že byste po kurzu neměli co číst.

Potřebnou základní slovní zásobu v esperantu lze zvládnout poměrně rychle a hned ji je možno začít aktivně využívat.

Již po šesti měsících studia někteří lidé dovedou hovořit plynule. Je tedy reálné, že se příští rok v létě domluvíte na světovém esperantském kongresu v Toríně.

Přihlaste se včas. Kurz začíná již za

Přihláška

Začínáme

16. listopadu 2022
16.00

Přihláška

Místo

Občanský klub

Křenová 57, Brno

Přihláška

Cena

Základní

1050
Učebnice Esperanto od A do Z
Nájem učebny
Přihláška

Cena

Pro studenty a důchodce

750

Cena pro studenty denního studia po předložení průkazu studenta a důchodce

Cena zahrnuje:

Učebnice Esperanto od A do Z
Náklady na nájem učebny
Přihláška

Esperanto estas

To je esperanto

Krátká videa o esperantu natočená slovenskou vzdělávací organizací E@I

Část 1

Část 1

Část 2

Esperanto estas 02

Část 3

Esperanto estas 03

Část 4

Esperanto estas 04

Část 5

Esperanto estas 05

Část 6

Esperanto estas 06

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je Klub esperantistů Brno. Osobní údaje (v rozsahu jméno a e-mail) slouží pouze za účelem informovaní o kurzu. Údaje budou uchovány pouze na dobu nezbytně nutnou, tady do konce roku 2022 a nebudou žádné další straně. Údaje jsou zpracovávány pomocí Google Forms.