facebook

V Brně působí:

  • Klub esperantistů Brno, pobočný spolek Českého esperantského svazu.
  • Česká esperantská mládež

Do roku 2015 v Brně působilo Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto, které se 3. února 2016 sloučilo s klubem.