facebook

2015

Septembro 2015

la 2-an de
Feriaj impresoj  (Starobrněnská)
la 9-an
La 21-a Ekumena Esperanto-kongreso en Strasburgo – Oldřich Arnošt Fischer, Gabriella Stier (Starobrněnská)
la 16-an
Vizito de francaj esperantistoj (Starobrněnská, společná akce klubu i sdružení)
la 23-an
Ĉu Esperanto evoluas en la universalan lingvon de scienco? - Zdeněk Závodný (Starobrněnská)
la 30-an
71-a IJK en Wiesbaden – Miroslav Hruška (Starobrněnská)

Oktobro 2015

la 7-an
Somera Esperanto-Studado 2015 en Martin – Milan Kolka (Starobrněnská)
la 14-an
Lingvotesto – Věra Podhradská (Starobrněnská, proviza programo pro malsano)
la 21-an
Moluskoj – Oldřich Arnošt Fischer (v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)
la 28-an
ŝtata festo – kunveno nuligita

Novembro 2015

la 4-an
Antonín Zhoř kaj Eduard Štorch – Oldřich Arnošt Fischer (Starobrněnská)
la 11-an
Filmo Gerta Malaperis 1 – Milan Kolka (Starobrněnská)
la 18-an
Io el esoteriko – Slavomír Barták (Kohoutovice, ĉeĥe)
la 25-an
Filmo Gerta malaperis 2 – Milan Kolka (Starobrněnská)

Decembro 2015

la 2-an
Josef Vondroušek (1904-1995) – Miroslav Malovec (Starobrněnská)
la 9-an.
Amuza instruado – Josef Vojáček (Starobrněnská)
16. 12.
Kristnasko venas - membroj (Kohoutovice)

Kunvenoj komencas ĉiam je la 18-a horo.

Loko:

Starobrněnská
Občanský klub MČ Brno-Střed, Starobrněnská 15, Brno-Střed
Kohoutovice
Centru volného času, Libušina tř. 27, Brno-Kohoutovice

La programo povas ŝanĝiĝi.