facebook

2016

Septembro 2016

la 7-an
Postferiaj impresoj
la 14-an
Jezuitoj – O. A. Fischer
la 21-an
101-a Univerzala Kongreso Nitra – Milan Kolka, Miroslav Malovec kaj pluaj partoprenintoj
la 28-an
ŝtata festo (murdo de Sankta Venceslao) – kunveno ne okazos

Oktobro 2016

la 5-an
Lingvaj ludoj – Milan Kolka, Oldřich Arnošt Fischer
la 12-an
Slavaj dioj – O.A.Fischer
la 19-an
Pensu, solvu, amuzu, lernu – Josef Vojáček
la 26-an
Nove Granda Esperanta-ĉeĥa vortaro – Miroslav Malovec

Novembro 2016

la 2-an
Lingvaj ludoj – Milan Kolka
la 9-an
Svisa publika trafiko – Miroslav Hruška
la 16-an
Rememoro pri Detlev Blanke – Josef Vojáček
la 23-an
Vizito de Zagrebo – Miroslav Hruška
la 30-an
Ne nur amuziĝu, ankaŭ pensu kaj lernu! – Josef Vojáček

Decembro 2016

la 7-an
Sankta Nikolao – Věra Podhradská
la 14-an
Neteda TED - Miroslav Hruška

Kunvenoj komenciĝas ĉiam je la 18-a horo.

Ĉiuj kunvenoj okazas en Civitana klubejo (Občanský klub MČ Brno-Střed), Starobrněnská 15, Brno-Střed

La programo povas ŝanĝiĝi.