facebook

2017

Septembro 2017

la 6-an.
Postferiaj impresoj
la 13-an.
La 1950-aj jaroj – Josef Vojáček
la 20-an
La 67-a kongreso de KELI en Zöblitz – Oldřich Arnošt Fischer, Gabriela Stier
la 27-an.
Amuzo ne nur per alumetoj – Josef Vojáček

Oktobro 2017

la 4-an
Ota Pavel - Oldřich Arnošt Fischer
la 11-an
Venenaj donacoj de akvaj fontoj – Oldřich Arnošt Fischer
la 18-an
Hazardoj en mia vivo ne funkcias – František Horáček
la 25-an
Kiel oni faras vortaron – Miroslav Malovec

Novembro 2017

la 1-an
El mia esperantista vivo – Věra Podhradská
la 8-an
Solvu, lernu kaj ridu – Josef Vojáček
la 15-an
SES Banská Šťiavnica – Milan Kolka
la 22-an
J. F. Kennedy – Josef Vojáček
la 29-an
Rondvojaĝo tra Pollando – Miroslav Hruška

Decembro 2017

la 6-an
Sankta Nikolao - klubanoj
la 13-an
Neutrala esperimado en Esperanto – Václav Zouzalík

Kunvenoj komenciĝas ĉiam je la 18-a horo.

Ĉiuj kunvenoj okazas en Civitana klubejo (Občanský klub MČ Brno-Střed), Starobrněnská 15, Brno-Střed

La programo povas ŝanĝiĝi. Bonvolu vidi ankaŭ programon en malonova retpaĝaro. Ĝi estas ĝisdatigita pli ofte.