Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brnědomů

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

UNESCO

program

E-knihy

E-časopisy

E-videa

Klubová kronika

SILE

Esperante

O nás

Historie

Stanovy

Přihláška

Výbor klubu

Studium

Podíl klubu na Wikipedii

Český

esperantský

svaz

Založení ČES v Brně

Starto, věstník ČES

 

 

 

 
Esperanto má 11 mluvnických koncovek:


telefono - telefon

telefonoj - telefony

mi havas telefonon, telefonojn - mám telefon, telefony

telefona - telefonický

telefone - telefonicky

telefoni - telefonovat

mi telefonas - telefonuji

studento telefonis - student telefonoval

studentoj telefonos - studenti budou telefonovat

profesoro telefonus - profesor by telefonoval

telefonu - telefonuj, telefonujte
Zajímavé odkazy

Lidská práva v esperantu

Wikipedia

Letní jazykový tábor

Lingvo.info

UK Praha

1996

Prezentace

obcí

v esperantu

Verda Stacio

Esperantsko-český slovník

Bez vydavatele

Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado

Infanlibro