Rememore al la ĉeĥoslovaka radio-elsendado

Verda Stacio

Brno 1927-1937  -  Praha 1945-1950Ĉefpaĝo

Heredaĵo

 

Historio de la elsendoj

 

Elsenditaj programoj

 

Fotogalerio

 

Radio Praha 1962-1967 kaj Radio Bratislava 1968

 

Studioj

 

Konservitaj verkoj


 

 Konserviĝis jenaj materialoj pri Verda Stacio

Inter la militoj

* 1933-03-01 Amuza esperanta vespero

* Th. Kilian: Lavango da aprobantaj kaj dankaj leteroj

* 1933-03-06 Dalibor Chalupa: Masaryk-filozofo

* 1933-04-01 Th. Kilian: Jan Welz mistifiko?

* 1933-04-28 D. Chalupa: Li kaj ŝi

* 1933-04-29 Th. Kilian: Pri la sola cigana lernejo

* 1933-05-05 D. Chalupa: Maja vespero

* 1934-02-21 Arn. Bláha: La fundamentoj de l' demokratio

* 1934-05-30 František Weyr: La naciaj malplimultoj en Ĉeĥoslovakio

* 1934-06-20 Karel Čapek: Letero el Ĉeĥoslovakio

* 1934-09-17 Th. Kilian: Esperanto v brněnské rozhlasové stanici

* 1934-09-19 Th. Kilian: Internacia Esperanto-Konferenco en Vieno

* 1934-10-03 Arnošt Bláha: Ĉeĥoslovaka kultura idealo

* 1934-11-07 Jar. Kallab: Porpacaj klopodoj

* 1934-12-19 H. Traub: La centjara datreveno de nia nacia himno

* 1935-03-03 Vl. Helfert: La Vendita fiancxino

* 1935-06-17 Th. Kilian: Aleksandro la Unuiginto

* 1935-09-26 Th. Kilian: Ĉu estas esperanto nur lingvo?

* 1935-10-30 Miloš Weingart: La spiritaj sciencoj

* 1935-11-09 Th. Kilian: Momentoj el la vivo de d-ro Esperanto

* 1935-11.19 Th. Kilian: 85-a naskiĝtago de T.G.Masaryk

* 1935-12-15 Th. Kilian: Pensoj je la naskiĝtago de L. L. Zamenhof

* 1936-01-29 Vlad. Helfert: Ĉeĥoslovakio laboranta: La muziko

* 1936-04-01 Th. Kilian: Enkondukaj vortoj por la "Aprila Vespero"

* 1936-05-03 J. Vondroušek: Intervjuo kun H. Seppik

* Konstantin Mátl: Malsovaĝigado de bestoj utilaj kaj malutilaj

* František Weyr: Ĉeĥoslovakio kaj la nuntempa Europo

* Th. Kilian: Lernejoj en ĈSR

* Th. Kilian: Postrigardo al la IX. tutsokola kongreso en Praha

* Th. Kilian: Vidindajoj en Ĉeĥoslovakujo

* Smetana: Rusa lulkanto el la opero Kiso

* Co nového v Československu?Post la milito

Interesan informon alportas la retejo pri la historio de Ĉeha Radio, nome ke konserviĝis ankaŭ sonregistraĵo de la opero Caro kaj ĉarpentisto de Gustav Albert Lortzing (1801-1851).


Novaj kontribuoj

 

Sonregistroj

 

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado

Infanlibro