facebook

2022

Pozor
Jsme rádi, že po roce, kdy jsme se nemohli scházet v klubovně, je to nyní opět možné. Při našich on-line schůzkách se ukázalo, že se jich může zúčastnit více lidí, dokonce i ze zahraničí. Rozhodli jsme se, že budeme kombinovat schůzky v klubovně a schůzky on-line. Věnujte proto, prosím, pozornost místu schůzky.

Pokud není uvedeno jinak, schůzky začínají vždy v 18 hodin.

Leden

4.
Vánoční dojmy – on-line přes Skype
11. 
Jak se tvoří Starto – Miroslav Malovec, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
18. v 17.30
Krycí jména on-line, on-line přes Zoom a prohlížeč (Pozor, již v 17.30)
25.
Spánek rozumu v sovětské biologii – Oldřich Arnošt Fischer, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno (Text přednášky v PDF)

Únor

1. v 18.30
Desáté výročí vzniku nové Verda Stacio / Zelená stanice – Pavol Kaščák, on-line přes Jitsi Pozor, začátek až v 18.30
8. 
Padesát let sbírání a fotografování bezobratlých – Oldřich Arnošt Fischer, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno (Text přednášky v PDF)
15.
Čína subjektivním pohledem – Petr Chrdle, on-line přes Skype
22.
Členská schůze (18–20 hodin), Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

Březen

1. v 17.30
Krycí jména – hra, on-line přes Zoom (Pozor, již v 17.30)
8. 
Je programování čarování? – Milan Kolka, on-line přes Skype
15.
Vzdělávací kybernetika a prof. Helmar Frank – Josef Vojáček, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
22.
Čtení v cizích jazycích – Viktoria Schmidbauer (Rakousko), Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
29.
Cestování přes esperanto – diskuze v češtině, on-line přes Skype. Nahrávky: první část, druhá část

Duben

5. 
Otakar Batlička, český Jack London – Oldřich Arnošt Fischer Občanský klub, Hybešova 65a, Brno (Text přednášky v PDF)
12.
Lidský mozek a výzkum pozornosti a paměti – Josef Vojáček, on-line přes Skype
19.
Vztažná zájmena – Milan Kolka, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
26.
Časování v češtině a hornolužičtině – Milan Kolka, on-line přes Skype

Květen

3. 
Příběhy z kostek (hra). Křížovky – Milan Kolka, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
10.
Co čtemeon-line přes Skype
17.
Lesnický Slavín – Miroslav Hruška, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
24.
Kongres esperantských železničářů v Berouně – Miroslav Malovec a Petr Chrdle on-line přes Skype
31. 
Dějiny Ukrajiny – Oldřich Arnošt Fischer, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno (Text přednášky v PDF)

Červen

7.
Mají kořeny slov v esperantu mluvnickou kategorii? – Milan Kolka on-line přes Skype
14. 
Zdeněk Hršel – Miroslav Malovec, Občanský klub, Hybešova 65a, Brno
21.
Procházka Lesnickým Slavínem, 6 km, od 16 h

Pokud není uvedeno jinak, schůzky začínají vždy v 18 hodin.

Od září 2022 budou fyzické schůzky probíhat ve středu. Opět budou v Občanském klubu MČ Brno-Střed, Hybešova 65a, Brno-Střed, část schůzek bude probíhat on-line. Hybridní schůzky probíhat nebudou, protože jejich zajištění je technicky velmi náročné. Pokud to půjde, budeme se snažit přednášky (v klubovně i on-line) nahrávat.

Změna programu vyhrazena.

Program na nejbližší schůzku je zveřejňován jako událost na klubovém Facebooku. Členům a příznivcům jsou posílány pozvánky elektronickou poštou.

Náš program je zveřejňován i na Eventa Servo.